Nadace Divoké husy 8/2021

Číslo

Ve dnech 3. – 9. 10. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Svazu tělesně postižených v České republice z.s., který pečuje o tělesně postižené a seniory v okrese Louny. Výtěžek z naší společné sbírky použijí na dofinancování koupě vozu značky Toyota k dopravě seniorů a zdravotně postižených. Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 587.

Ve dnech 10. – 16. 10. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch organizace Místní místním, z. ú., která propojuje společnost v solidaritě a pomáhá lidem v nouzi. Vytváří síť solidárních kaváren a podniků a podporují umělkyně a umělce se zkušeností s bezdomovectvím.

Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na rozvoj komunitního centra, konkrétně na materiální vybavení pro hudební dílny a výtvarné workshopy.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 588.

Ve dnech 17. – 30. 10. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Mamin s rakovinou, z. s. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na tiskové služby, především dotisk informačních letáčků a brožurek pro pacientky. Jejich dostupnost nejen na onkologických pracovištích je pro pacientky prvním krokem k cestě pomoci. Maminy s rakovinou jsou unikátní pacientskou organizací, která podporuje onkologicky nemocné maminky a jejich rodiny.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 589.