Nadace Divoké husy 8/2000

Číslo

První říjnovou sbírkou bychom rádi podpořili úsilí Farní charity Chodov, která se snaží pomáhat starým a nemocným lidem na pražském Jižním Městě. Zdravotní sestry a pečovatelky navštěvují denně desítky klientů a pomáhají jim s rehabilitacemi, podáváním léků, s hygienou i s nákupy a úklidem. Charita má též k dispozici sociální pracovníky, kteří klientům pomáhají s vyřizováním osobních záležitostí a řeší s nimi jejich problémy. Výtěžek sbírky bude určen na nákup tonometrů, kterými zdravotní sestry měří krevní tlak. Peníze můžete posílat na účet s názvem Divoké husy číslo 115 115 115/5100 variabilní symbol „76“ u IPB Praha 1. 

Druhou říjnovou sbírku chceme věnovat na podporu Sdružení nevidomých – Cesty poznání, které pomáhá osamělým nevidomým lidem. Jeho hlavní náplní je načítání knih na magnetofonové pásky. V letošním roce by chtělo Sdružení vydat Průvodce Prahou očima nevidomého. Průvodce bude vytištěn ve slepeckém písmu, s plastickými obrázky a celá kniha bude vydána v češtině a angličtině. Výtěžek sbírky bude určen na vydání tohoto průvodce. Peníze můžete posílat na účet s názvem Divoké husy číslo 115 115 115/5100 variabilní symbol „77“ u IPB Praha 1.