Nadace Divoké husy 7/2021

Číslo

Ve dnech 29. 8. – 11. 9. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Bratrstva psích tlapek z.s. Výtěžek z naší společné sbírky použijí na vytvoření a vydání nové publikace s pracovním názvem „Psí profese“ na podporu canisterapie. Spolek Bratrstvo psích tlapek se zaměřuje zejména na šíření osvěty v oblasti soužití lidí a psů, canisterapeutickou činnost, pořádání osvětových akcí, přednášek a rozvojových programů a publikační činnost. Už vydali první knihu, ve které dětem popisují, jak se ke psům chovat, co psi rádi mají a nemají a že je člověk za psa zodpovědný.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 584.

Ve dnech 12. – 18. 9. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Cesty životem bez bariér, z.s., která pomáhá rodinám s handicapovanými dětmi. Jejich hnacím motorem jsou potřeby těchto rodin a nedostupnost některých služeb v regionu. Pro děti pořádají plavecké kurzy, sportovní soustředění, tábory a výlety. Zároveň nabízí i odbornější služby, jako jsou speciální rehabilitace, nebo odlehčovací služba. To vše provozují v centru denních služeb v Kutné Hoře.

Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na přídavný motůrek k mechanickému vozíku, konvektomat do cvičné kuchyně a na renovaci jídelny na táborové základně Zbožňov.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 585.

Ve dnech 19. 9. – 3. 10. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Národního ústavu pro autismus, z.ú. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na náklady spojené s pronájmem nové divadelní zkušebny, technickým i zvukovým vybavením a výtvarným a scénografickým materiálem divadelního souboru Dr.amAS. Národní ústav pro autismus poskytuje komplexní nabídku služeb pro lidi s poruchou autistického spektra v České republice a jejich rodiny. Jsou registrovaným poskytovatelem sociálních a pobytových sociálních služeb. Od podzimu 2014 NAUTIS poskytuje tyto služby prostřednictvím Speciálně pedagogického centra, jehož je zřizovatelem. Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 586.