Nadace Divoké husy 7/2019

Číslo

Ve dnech 31. 8. – 7. 9. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Majoránku, z.s. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na nákup základního vybavení rekonstruované místnosti pro setkávání s klienty (koberce a podložky na hraní, jednoduchá křesla a stolky, nástěnné kreslící tabule…) Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 536.

Majoránek provádí odbornou a kvalitní hiporehabilitaci – terapii s využitím koní. Zaměřuje se na podporu rodin dětí s různým druhem postižení, na práci s miminky od 6 měsíců i s dospělými po úrazech mozku, s neurologickým onemocněním nebo po mozkové příhodě.

Ve dnech 8. 9. – 21. 9. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Domova sv. Karla Boromejského, z. s. Výtěžek sbírky bude použit na zakoupení dvou polohovacích křesel pro transport pacientů v rámci Domova a zahrady a jednoho vážícího křesla, které umožňuje monitorovat váhu imobilních a nestabilních pacientů. Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 537.

Domov sv. Karla Boromejského zajišťuje péči o seniory na přechodnou dobu. Poskytuje lékařskou a ošetřovatelskou péči v rámci lůžkového zdravotního zařízení a sociální služby (odlehčovací pobyty a denní stacionář pro seniory a zdravotně postižené.

Ve dnech 22. 9. – 28. 9. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Spolku SRDCEVČELE. Výtěžek sbírky bude použit na částečné uhrazení sanitárního kontejneru (WC, sprcha, umyvadlo, kuchyňka), který bude navazovat na vchod jurty Kruhového včelího centra Stoliň v Horních Počernicích. Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 538.

Spolek SRDCEVČELE pořádá včelařské kroužky pro děti ZŠ, příměstské včelařské tábory, kurzy, konference a přednášky. V září 2019 chystá otevřít Kruhové včelí centrum Stoliň v Horních Počernicích, kde v nově postavené jurtě budou probíhat programy zaměřené na biodynamické včelaření. Program je určen pro děti, dospívající a širokou veřejnost.

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří se k Letům Divokých hus přidávají.

Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na www.darcovskasms.cz.