Nadace Divoké husy 6/2021

Číslo

Ve dnech 27. 6. – 10. 7. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Charity Jablunkov. Výtěžek z naší společné sbírky použijí na nákup školních pomůcek a obuvi pro děti ze sociálně slabších rodin. Charita Jablunkov reaguje na problém, který vyvstal na místních základních školách. Sociálně slabé rodiny se zadlužují, aby mohly nakoupit potřebné vybavení svým dětem na začátek školního roku. Děti z rodin, které nenakoupí tyto pomůcky, se posléze stávají terčem posměchu a šikany. Tomu se charita snaží každoročně předejít.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 579.

Ve dnech 11. – 17. 7. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Domova Jitka o.p.s. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na opravu střechy budovy. Posláním týdenního stacionáře Domov Jitka, je poskytnout lidem s mentálním a kombinovaným postižením sociální služby s ubytováním, zajistit jejich potřeby a umožnit těmto osobám žít plnohodnotný život s ohledem na jejich individuální přání, cíle a možnosti. Prostřednictvím odlehčovací služby pomáhají i pečujícím rodinám.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 580.

Ve dnech 18. – 31. 7. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Oblastní charity Červený Kostelec, Domova sv. Josefa. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na dofinancování celotělové vířivky s perličkou na speciální rehabilitace. Domov sv.Josefa v Žirči je nestátní sociální a zdravotnické zařízení. v ČR je dosud jediným lůžkovým zařízením, které poskytuje komplexní péči osobám vážně nemocným roztroušenou sklerózou mozkomíšní. Nejdůležitějšími aktivitami Domova je zdravotně rehabilitační péče, která zlepšuje a stabilizuje zdravotní stav nemocných.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 581.