Nadace Divoké husy 6/2010

Číslo

Divoké husy létají z místa na místo. Kdyby zůstaly na jednom místě, zpohodlněly by a časem by již nebyly schopny vzlétnout. Søren Kierkegaard

Na začátku července poletíme s Divokými husami do Prahy podpořit Nemocnici Milosrdných sester sv. Karla Boromejského. Jde o církevní nemocnici „rodinného typu“, která poskytuje kvalitní zdravotní péči nejčastěji obyvatelům z Prahy, v případě specializované péče i z celé České republiky. Nemocnice mimo jiné jako jediná instituce poskytuje ambulantní a lůžkovou péči dětem a mladistvým závislým na psychotropních látkách. Jejím specifikem je velký rozsah duchovní péče pro pacienty.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá od 26. 6. do 9. 7. 2010 a jejíž výtěžek bude použit na zakoupení infuzních volumetrických pump, které umožňují přesně řízené dávkování infúzí do žíly.

V polovině července potom Divoké Husy zamíří do Vlčkovic. V krásném prostředí České Sibiře tu stojí statek, který slouží mladým lidem s mentálním postižením jako chráněné bydlení. Kromě vytvoření harmonického prostředí pro lidi se znevýhodněním si nově vzniklá obecně prospěšná společnost „Statek Vlčkovice“ klade za cíl vybudovat z obce zajímavou destinaci s obnoveným kulturním dědictvím. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá od 10. do 23. 7. 2010 a jejíž výtěžek bude použit na dokončení centrálního vytápění čtyř bytových jednotek pro chráněné bydlení.

Na konci července se poletíme s Divokými husami podívat do Červeného Kostelce podpořit Domov svatého Josefa. Domov je nestátní zdravotnické zařízení, kde pečují o lidi trpící roztroušenou sklerózou. Jde o onemocnění, které postihuje nervy a tím snižuje pohyblivost končetin a schopnost komunikace. V péči o nevyléčitelně nemocné se zde snaží naplnit celou šíři potřeb pro jejich důstojný a plnohodnotný život. Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá od 24. 7. do 6. 8. 2010 a jejíž výtěžek bude použit na zakoupení zvedacího zařízení, které usnadní manipulaci s pacienty, koupacích vaků na vodoléčbu a elektrických polohovacích postelí.

Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27000000/2700, variabilní symbol 318 pro Nemocnici, 319 pro Statek Vlčkovice a 320 pro Domov sv. Josefa nebo odeslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Divoké husy obdrží 27 Kč.

Můžete přispívat i pravidelně každý měsíc po dobu jednoho roku. Stačí odeslat SMS ve tvaru DMS ROK HUSY na číslo 87777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 Kč.

Do sbírky pro Domov pokojného stáří v Hroznětíně jste přispěli částkou 14 528 Kč, za kterou vám, čtenářům časopisu Protestant, upřímně děkujeme.