Nadace Divoké husy 5/2020

Číslo

Ve dnech 31. 5. – 13. 6. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Portus Praha, z.ú., které provozuje Sociálně-terapeutickou dílnu v obci Slapy nad Vltavou, kam denně docházejí především lidé s těžší formou mentálního postižení. Výtěžek sbírky využijí na vybavení senzorické místnosti a hudební nástroje pro muzikoterapii. Klienti mají kapelu FaraBand, s níž veřejně vystupují. Potřebovali by vlastní el. klávesy, bicí a další hudební nástroje, které si nyní musí půjčovat.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 554.

Ve dnech 14. – 27. 6. 2020 můžete přispět do sbírky ve prospěch CENTRA HÁJEK. Poskytuje sociální a zdravotní služby dětem ve věku 1–18 let převážně s III. a IV. stupněm handicapu (s mentálním, pohybovým nebo kombinovaným postižením). Možnost profesionální sociální a rehabilitační služby na jednom místě se stala pro mnohé pečující rodiny klíčovou výhodou. Výtěžek sbírky použijí na vybavení šesti nových terapeutických místností, které umožní už letos navýšit kapacitu poskytovaných služeb.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 555.