Nadace Divoké Husy 4/2022

Číslo

Ve dnech 1. – 14. 5. 2022 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch organizace Dotek z.ú. Vznikla, aby napomáhala v důstojné péči o seniory v mikroregionu Vizovicko-Slušovicko. Jejich klienti mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení. Záměrem je vytvoření komplexní zdravotnické a sociální péče. Společnost poskytuje pečovatelskou i odlehčovací službu a také provozují půjčovnu kompenzačních pomůcek a dobročinný obchůdek Dotek. Výtěžek z naší sbírky použijí na úpravu kuchyňské linky v odlehčovací službě, konkrétně na opravu dvířek, vnitřních polic a výměnu pracovní desky a dřezu.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 602.

Ve dnech 15. – 28. 5. 2022 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Hospice Dobrého Pastýře na nákup léků a zdravotnického materiálu. Organizace TŘI, z.ú. poskytuje hospicovou a paliativní péči v rámci lůžkového Hospice Dobrého Pastýře a také v domácím prostředí klientů. Multidisciplinární tým tu usiluje o odstranění či minimalizaci symptomů doprovázejících umírání a o naplnění fyziologických, psychosociálních a spirituálních potřeb pacienta. Dalším cílem je podpora a doprovázení rodinných příslušníků umírajícího tak, aby mu mohli být oporou a zvládli tuto těžkou životní situaci nejen v průběhu hospitalizace, ale také po jeho úmrtí.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 602.