Nadace Divoké husy 4/2020

Číslo

Ve dnech 3. – 16. 5. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Diakonie ČCE – střediska v Brně. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na podporu Kontaktního místa České alzheimerovské společnosti, které je součástí služeb brněnského střediska Diakonie.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 552.

V Diakonii ČCE – středisku v Brně poskytují podporu a pomoc seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít co nejlépe navzdory svým handicapům. Pomáhají lidem zvládat obtíže spojené s demencí, schizofrenií nebo bipolární poruchou, vytvářejí bezpečné domovy pro postižené a pro seniory. Diakonie tvoří společenství, které v milosrdenství a s nadějí pomáhá potřebným.

Ve dnech 17. – 31. 5. 2020 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch organizace Ratolest Brno, z.s. Výtěžek sbírky použijeme na podporu přímé práce psychologa, terapeuta a sociálního pracovníka v preventivním programu Změnit směr.

Program je určen pro mladistvé od 15 do 18 let, kteří se svým chováním pohybují na hraně zákona. Selhávají ve vzdělávání, mají problémy v rodině a s autoritami, agresivitou, mají nerozvinuté sociální dovednosti, experimentují s drogou. Program je poslední možností, jak se vyhnout fatálním důsledkům delikventního jednání v době, kdy se rozhoduje o další životní dráze mladého člověka.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 553.

Hlavním posláním Ratolesti Brno je pomáhat sociálně znevýhodněným dětem, mladým lidem a rodinám řešit jejich nepříznivou situaci. Organizace letos oslaví již 25 let své existence. Ročně pomůže více než 500 dětem a mladým lidem v situacích, ve kterých si sami nevědí rady.

Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMSHUSY 30 nebo DMSHUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777. Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na https://www.darcovskasms.cz.