Nadace Divoké husy 3/2010

Číslo

Přidejte se i vy k „Letům Divokých hus“

V první polovině dubna poletíme s Divokými husami do Vsetína podpořit tamní Diakonii a její projekt pro seniory. Diakonie Vsetín realizuje přestavbu staré školy na Domov se zvláštním režimem, určeným seniorům trpícím Alzheimerovou chorobou či jiným typem demence. Domov bude nabízet krátkodobé i dlouhodobější pobyty ve stacionáři, celoroční pobyty klientů se službami pro rodinné příslušníky, ale i vzdělávací programy pro veřejnost.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky, která probíhá 3.–16. 4. 2010 a jejíž výtěžek bude použit na nákup polohovacích křesel pro seniory.

V druhé polovině dubna Divoké Husy zamíří do Liberce podpořit občanské sdružení DRAK.

Pomáhá dětem s těžkým zdravotním postižením a jejich rodinám. Dětem nabízí rehabilitační plavání, pomoc při osamostatňování a vzdělávání. Pečujícím, kteří bývají často psychicky i fyzicky přetěžováni, potom možnost potřebné relaxace a navázání často ztracených sociálních kontaktů.

Prostřednictvím Nadace Divoké husy můžete přispět do veřejné sbírky , která probíhá 17.– 30. 5. 2010 a jejíž výtěžek bude použit na stavební úpravy příjezdové rampy pro vozíčkáře.

Příspěvky můžete posílat na účet 27000000/2700, var. symbol 311 pro Diakonii Vsetín a 312 pro DRAK, nebo poslat SMS ve tvaru DMS HUSY na číslo 87777. Cena jedné DMS je 30 Kč. Divoké husy obdrží 27 Kč.

Informace o dárcovských SMS najdete na http://www.darcovskasms.cz