Nadace Divoké husy 2/2018

Číslo

V první polovině března poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo spolku pro Williamsův syndrom Willík. WS se vyskytuje u jednoho z deseti tisíc narozených dětí. Mezi hlavní symptomy tohoto nevyléčitelného onemocnění patří vrozené srdeční vady, mentální postižení a řada dalších zdravotních komplikací, které velmi zasahují do života rodin. Hlavním cílem spolku je vzájemná podpora a sdílení informací, osvěta, vzdělávání. Pořádá pravidelná setkání rodin s programy pro rodiče i děti a snaží se o integraci lidí s touto diagnózou do společnosti.

Ve dnech 4.–17. 3. 2018 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch spolku Willík. Výtěžek bude použit v rámci rekondičního pobytu na úhradu odborného programu (seminář) pro rodiče a asistentů pro děti. Finanční prostředky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 503.

Ve dnech 18.–31. 3. 2018 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Dílen tvořivosti, o.p.s., které pomáhají lidem s různou kombinací diagnóz a lidem po poškození a poranění mozku ve věku 18–64 let v návratu do běžného života. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na nákup výrobních prostředků a výrobního materiálu pro sociálně terapeutickou dílnu. Příspěvky můžete posílat na číslo účtu 27 000 000/0100, variabilní symbol 504.