Nadace Divoké husy 10/2021

Číslo

Ve dnech 28. 11. – 11. 12. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Sdružení TULIPAN, z. s., které provozuje chráněná pracovní místa a také poskytuje podporu a poradenství pro osoby s duševními handicapy na Liberecku. Výtěžek z naší společné sbírky použijí na potřebné vybavení a materiál do chráněných dílen.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 592.

Ve dnech 12. – 18. 12. 2021 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Diakonie ČCE v Sobotíně, která pomáhá lidem s neurodegenerativními poruchami.

Pečují o seniory s demencí a osoby s postižením v Olomouckém kraji. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit na elektrický pojízdný zvedák pro jejich klienty.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 593

Ve dnech 19. 12. – 2. 1. 2022 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Farního sboru ČCE v Chrástu. Výtěžek z naší společné sbírky bude použit pro účely projektu Útočiště. Konkrétně na výstavbu nových prostor na faře v Chrástu, které budou nabízet dočasnou střechu nad hlavou lidem, kteří se ocitli v tíživé životní situaci.

Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 594

Děkujeme všem čtenářům měsíčníku Protestant, kteří se k Letům Divokých hus přidávají! Podpořit nás můžete také zasláním dárcovské SMS v hodnotě, kterou si sami zvolíte: DMS HUSY 30 nebo DMS HUSY 60 nebo DMS HUSY 90 na telefonní číslo 87 777.

Můžete přispívat i trvale, stačí odeslat dárcovskou SMS ve tvaru: DMS TRV HUSY 30 nebo DMS TRV HUSY 60 nebo DMS TRV HUSY 90 na telefonní číslo 87 777 a každý měsíc Vám bude automaticky odečtena částka 30 nebo 60 nebo 90 Kč až do té doby, než se rozhodnete příkaz odvolat. Nadace Divoké husy obdrží 29, 59 nebo 89 Kč. Více na https://www.darcovskasms.cz