Klimatické změny ohrožují základní lidská práva

Číslo

Extrémní počasí a stoupající hladina moře vážně ohrožuje a ničí lidská obydlí. Tam, kde je extrémní sucho, lidé trpí hladomorem. Klimatické změny doléhají na nás všechny. Některé skupiny lidí – ženy, domorodci a uprchlíci – jsou však klimatickou krizí postiženi nepřiměřeně tvrdě.

Ženy tvoří většinu samostatně hospodařících zemědělců na světě. Proto jsou též suchem, záplavami a špatnou sklizní nejvíce postiženy.

Domorodci, závislí na svém životním prostředí, klimatickými změnami velmi trpí. Mnozí žijí v ekosystémech značně citlivých na změny klimatu.

S častějším výskytem povodní, sucha a dalších přírodních katastrof je více lidí na útěku. Podle dnešních měřítek nejsou všichni tito lidé uznáváni jako „uprchlíci“. Přesto by měli mít nárok na podporu od těch zemí, které jsou za klimatické změny nejvíce odpovědné.

Klimatické změny budou působit všude na světě. Avšak rozvojové země ponesou odhadem 75 až 80 % nákladů. Chudí lidé většinou žijí v oblastech, které jsou na klimatické změny nejcitlivější. Právě oni však mají nepatrné možnosti, jak důsledky klimatických změn řešit. Dostává se jim také méně sociální a finanční podpory, aby se z následků klimatické změny mohli vzpamatovat.

Některá místa na změny klimatu doplácejí už nyní. Zde je několik z nich:

Brazílie – hořící prales

Prezident Bolsonaro povolil těžbu v amazonském pralese, zrušil hranice oblastí, kde žijí původní obyvatelé a omezil působení ochránců přírody.

Výzkumníci Amnesty International navštívili tři oblasti v severní Brazílii, kde nezákonní vetřelci začali zabírat půdu a ohrožují původní obyvatele. Jejich činnost způsobila v tomto roce odhadem k 75 tisícům požárů. Jde jak o enviromentální katastrofu, tak i o krizi lidských práv.

Keňa – násilné vyhnání

Kmen Sengwerů, který žil v lese Embobut, byl násilně vyhoštěn pod zástěrkou uchování tamního ekosystému. Sengwerové přišli o své domovy, zdroj obživy a o přístup ke svým posvátným místům. Mnoho z nich teď žije mimo les v úděsné chudobě. Jejich komunita byla rozmetána a oddělena od svých tradičních zvyklostí. Mnozí z nich se obávají, že ztratí svou jedinečnou kulturu a identitu.

Jižní Asie – klima a větší chudoba

Stoupající teplota a měnící se vzorec dešťů mají ohromný dopad na životní úroveň a zdraví obyvatel jižní Asie – v Indii, na Srí Lance, v Bangladéši a Pákistánu. Výzkum ukazuje, že klimatická změna zhoršuje již existující chudobu a prohlubuje nerovnost obyvatel. Nejvíce jsou postiženy oblasti, kde žijí a pracují chudší lidé.

Ekvádor – ženy nasazují své životy

Amazonské ženy, Patricia Gualinga, Nema Grefa, Salomé Aranda a Margoth Escobar nasazují své životy při každodenní obraně největšího pralesa na světě. Pokoušejí se uchránit původní obyvatele před neúprosnými politickými a ekonomickými zájmy těžebního průmyslu.

Kromě drastického snižování uhlíkových emisí a postupného zastavování dotací na fosilní paliva, vlády musí chránit nejzranitelnější obyvatelstvo před důsledky klimatické krize. Je nutné jim pomáhat, aby se mohli novým podmínkám přizpůsobit. Je třeba podporovat ty, kteří své domovy ztratili.

Výzvy k co nejrychlejšímu snižování spalování pevných paliv (uhlí, nafty a plynu) nejsou charitativními výzvami. Jedná se o lidská práva a spravedlnost.

Ze zprávy Amnesty International vybrala a převedla Daniela Bísková