Hutně a chutně 6/2010

Číslo

Vrchní soud vyhověl 22. 6. odvolání novináře Jakuba Patočky a zvýšil odškodné za újmu na osobní cti na celkovou částku čtvrt milionu korun. V květnu roku 2007 v souvislosti s tzv. kuřimskou kauzou odvysílala TV NOVA reportáž, kde se uvádělo, že policie u Patočky našla údajně zařízení na falšování dokladů a předměty související s dětskou pornografií. Zvýšením přiznaného odškodnění soud mj. uznal i Patočkův argument, že média typu TV Nova bezohledně zasahují do životů lidí, a přitom za to nemusí nést nijak závažné následky, poněvadž částky na odškodném jsou příliš nízké. (Denik Referendum 23. 6.)

„Dominik Duka má vzhledem ke své konsensuální komunikační strategii šanci učinit leccos. Ale zázraky očekáváme od světců, nikoliv od arcibiskupů,“ odpověděl Martin C. Putna na otázku „Podaří se arcibiskupovi získat ztracený kredit církve v naší společnosti?“ www.christnet.cz

„My se taky modlíme za státníky,“ vysvětlil dětem Ezediáš Pumlan, když si na internetu přečetly, že ruské děti se učí modlit za hlavu státu. „Obvykle odříkáváme žalm 146 (Nedoufejtež v knížatech, …), ale v případě M. Kalouska užíváme liturgický formulář z Lakomé Barky.“