Hlas z Běloruska

Číslo

Dopis presbytera Alaksieje Fralou

Na místě obvyklého rozhovoru uveřejňujeme hlas staršího reformovaného sboru z Minsku, novoroční poselství, které informuje a situaci v Bělorusku, o tom, jak se dotýká běloruských křesťanů, a volá po konkrétních solidárních krocích.

Milí bratři a milé sestry v Kristu!

Při příležitosti Vánoc a příchodu Nového roku vám přeji vše nejlepší, hlavně zdraví, a návrat epidemické situace do normálního stavu! Ať brzy skončí a je opět možné žít ve známých podmínkách!

Doufáme, že se máte dobře. Chápeme, že situace s koronavirem je náročná pro všechny. Situace v Bělorusku je nyní však jednoduše alarmující! Vedle Covidu-19 máme navíc svůj vlastní, ten nejhorší virus Lukašenko – 1994, kterým je Bělorusko nakažené už více než 25 let! Zvláště akutní fáze začala po novém zfalšování voleb, nebo spíše po další napodobenině voleb na začátku srpna 2020.

Prosíme vás o to, abyste se modlili za svobodu a zákonnost v Bělorusku, za lidskost a lidská práva v naší zemi, modlili se za to, aby Pán svým vládcem ovlivnil a zničil gang, který uchvátil zdejší moc!

Nevíme, jaké máte možnosti, abyste ovlivnili Evropský parlament, Evropskou komisi a Parlament České republiky, ale máme jednomyslný názor: pokud nějaké možnosti existují, prosíme, obraťte se se na tyto instituce (aniž byste zmiňovali naše jména), aby tyto struktury zavedly ty nejúčinnější a nejvážnější ekonomické sankce proti sponzorování Lukašenkových společností, proti jeho aktivitám, proti všem jeho úředníkům a bezpečnostním silám, které zůstávají v systému, tak aby pocítily pozornost civilizovaného světa a nevyhnutelnost zákonného potrestání, a stejně tak skrze to i připomínku Božího soudu! Jejich skutky jsou totiž strašné!

Mezi jiné hrůzy a problémy v naší společnosti patří, že junta zatkla syna naší služebnice Haliny Parkhimchykové (Victora). Více než měsíc je zatčen jako politický vězeň! Syn naší sekretářky a účetní Aleny Androsavy (Saša) byl také zadržen bandity junty. Jemu však byla „pouze“ uložena vysoká pokuta, aby se doplnil státní rozpočet režimu. Byli zatčeni při poklidných shromážděních, drženi po několik dní v koncentračním táboře, a poté bylo pokutováno mnoho dalších křesťanských známých, včetně členky naší církve, sestry Aly (učitelky v důchodu). Šikana, které zdejší lidé byli a jsou vystaveni, je nepředstavitelná. Je náročné si představit, že tohle se děje v 21. století!

Já sám jsem byl donucen dočasně opustit Bělorusko (veškerá práce ve sboru leží na bedrech pastora George) po celé období jara, léta a podzimu 2020 ze stejných politických důvodů (jak mi bylo řečeno stranou). Moje zaměstnání ve správě několika hudebních institucí mi neumožnilo získat práci po mém návratu do Běloruska v lednu 2020 (pod záminkou koronaviru), ačkoliv ti, co byli potichu a loajální, byli přijati. Navíc, miliony občanů Běloruska se na nějaké úrovni zúčastnily poklidných masových protestů, a ani já nejsem výjimkou. Mimochodem, bylo zatčeno mnoho křesťanských duchovních, někteří z nich byli uvězněni administrativními protokoly. Skandál, ve kterém byl občan této země, hlava římskokatolické církve, metropolita Kandrusevich, ponížen, a nebyl mu umožněn vstup do země, se rozšířil do celého světa. Na základě videozáznamů mírových shromáždění bylo režimem identifikováno mnoho obyčejných lidí, a tito lidé byli přepadeni a zatýkáni u sebe doma, jako ve strašných časech fašismu v Německu a stalinismu v Sovětském svazu!

Právě teď více než 30 000 nejlepších lidí Běloruska všech profesí a věku (od nezletilých dětí školního věku po 89leté!) prochází mučírnami represivních orgánů, soudy a věznicemi, ponížením a šikanou, bitím a mučením! Snažíme se společně pomoci členům našeho sboru a dalším křesťanům, kteří jsou pronásledováni fašistickou juntou současné vlády. Máme k tomu však minimálně příležitostí. Vše je velice složité.

Pokud by vaše sbory mohly nějak pomoci našemu sboru, prosím, napište mi, a já vás spojím s naším bratrským sborem ve Vilniusu, který nám může pomoci shromáždit a předat peníze pro Minsk. Pokud by se někteří členové církve dostali v blízké době do Minsku, mohou je předat přímo našemu sboru – pastorovi Georgovi nebo naší účetní Aleně Androsavě.

Přejeme vám, a vám všem, to nejlepší do roku 2021! Ať je Boží požehnání živě přítomno ve vašem životě, v životě vaší rodiny a v církvi!

Mnoho pozdravů a přání požehnání, jménem sboru, presbyter Minské reformované evangelické církve

1. 1. 2021