Dokumenty totality 7/1991

Číslo

Z projevu ministra vnitra ČSSR doc. PhDr. Jaromíra Obziny, CSc. na slavnostním vyřazení prvních absolventů Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti – v Praze dne 28. července 1978

…„i dnes, i do budoucnosti zůstává základem naší práce realizace bezpečnostní politiky strany a uplatňování zvláště politických, preventivně výchovných a profylaktických forem naší práce. Naším cílem není nikoho dohnat do bezvýchodné situace, anebo mu uzavřít cestu. Znovu umožňujeme všem, i těm, kterým ani 10 let nestačilo, aby se sami nad svým osudem zamysleli a připomínáme jim: jste si sami strůjci svého osudu – minulosti, dneška i budoucnosti. Nikdy není pozdě stát se řádným občanem naší socialistické vlasti. Nežádáme rovněž po nikom neupřímná prohlášení, nenutíme nikoho myslet podle našeho, komunistického přesvědčení, kterého se my nikdy nevzdáme. Žádáme však od všech korektní respektování zákonů a život řádného pracujícího člověka a každému jsme v tomto úsilí nápomocni. Otevřeně však stejně prohlašujeme, že nepovedeme žádné akce tohoto druhu předně s těmi, kteří se na sedánkách velvyslanectví některých kapitalistických států v Praze potupně zaprodávají přes whisky, až po pravidelné měsíční a jednorázové apanáže, prostě řečeno, kteří za jidášských 30 stříbrných nastupují cestu otevřené zrady a špionáže, a za druhé s těmi, kteří jsou vlastními strůjci nebo iniciátory zakládání skupinek trockisticko-teroristického zabarvení, vyložených reakčních zpolitizovaných kriminálních živlů a počínají koketovat s terorismem a vydíráním jakéhokoli druhu. V souladu s našimi zákony je budeme odhalovat a předávat k postihu. Při tom si uvědomujeme, že ideologiemi obou těchto směrů jsou nejrůznější varianty antikomunismu a antisovětismu – trockismu, maoismu a sionismu, samozřejmě“ demokratického charakteru „a s“ lidskou tváří.“ Zapomněli dodat, že ve skutečnosti špión, terorista a vrah pod škraboškou disidentství a ilegality skrývá svou nikoliv lidskou, nýbrž skutečnou zločinnou tvář!

Proto na jejich adresu říkáme: jsme zde, jsme připraveni bránit svou socialistickou vlast!“