Cesty

Číslo

Tak jako Ty,
jsme vydáváni do rukou
hříšných.
Hrají si s námi
ruce hříšných bratrů.
Krákají za vlasy –
hladí, pohlavkuji – hladí
bijí – hladí.

Ty jsi nás pozved,
postavil na nohy.
A my obcházíme
své náhrobní kameny.
Každého třetího dne
klopýtnem, padáme.