8/2000

Česká noc

Česká noc

Všude spí voda
paseka
nasadila na květ
v potoce
mléko hvězd

 

Sirotčí zem
samá ostřice
a něha
křičí ze spánku

 

Kdekdo se otírá
včerejší
metají los

 

Po cestách křižují kolony
Nad Kamýkem
doutná vřes
u staré pevnůstky

 

ProScripta 8/2000

Literární příloha časopisu Protestant 8/99

VE VÍRU ŽIVOTA  (Boží lano)

 Vír je šeď. Tak nás veď.

Světlo TMA ŠEĎ. – tak nás veď, Bože mlčící a

vidíš

kteří vidí a TRHAJÍ, listy, – do Pergamon a 

jiné listy.

Do epištol se balí tabák

kabát je důležitější