5/2019

Hutně a chutně 5/2019

Každý rok na jaře sbírám to, co lidé úmyslně odhodí po krajích zemědělské silnice ze Štěpánovic do krásných Vacenovic. Objevuji staré nálezy, tak, jak je vyplaví voda nebo odhalí tvrdě nastavená lišta traktoru, co obsíká strouhy: staré kusy pytlů od osiva, zbytky starých černých fólií nebo červené zavařovací gumy. Pak jsou standardní nálezy, obaly od tatranek, krabičky od cigaret s obrázky tělové destrukce, reklamní letáčky s již vybledlou nabídkou.

Nadace Divoké husy 5/2019

Ve dnech 2. 6. – 15. 6. 2019 můžete přispět do veřejné sbírky ve prospěch Hospicové péče sv. Kleofáše Třeboň, o.p.s. na nákup pomůcek a prostředků pro přímou péči o pacienty – inkontinenční pomůcky, ošetřující hygienické přípravky, dezinfekční přípravky a j. Příspěvky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100, VS 531.