5/2011

55

andělé padlí nikdy nepovstanou

zčernali ve světlíku tká

pavouček síť a nenalezli vinu

a proto hledají už jenom viníka

 

Jan Skácel, Chyba broskví