4/2017

Vzdech

Můj duch, sestro ticha, ty s čelem
podzimním,
jeseni, skropená pihami rusými,
k tuláckému nebi tvých očí andělských
tryská ze dna zahrad melancholických
vodotrysk věrný, k Azuru vzlykající,
k říjnovému nebi, jež jasné, bledolící,
mlčky se zrcadlí ve velkých bazénech,
na jejichž hladinách v agonizujících snech

Nadace Divoké husy 4/2017

Na počátku května poletí Divoké husy do Centra hiporehabilitace Mirákl o.p.s., které rodinám s postiženými dětmi nabízí alternativy ke klasické rehabilitaci pomocí hipoterapie a canisterapie. Dítě se tak posiluje v oblasti motorické, ale i psychické a sociální.