3/2015

Protestantismus je svoboda v Kristu Protestant Po, 30/03/2015 - 08:14

Co je podle tebe – v této době a na tomto místě – úkolem Kristovy církve?

To je boxerský výpad hned na úvod. Myslím, že v této době to znamená všímat si základní otázky evangelia, což je podle mě otázka po člověku v plném významu toho pojmu. Dnes – v tomto téměř apokalypticky vonícím ovzduší, kdy pokud nejsme úplně slepí, jsme konfrontováni se světem plným mračen, napětí a reálných zel, která přivádějí svět na okraj odcizení a odlidštění – je třeba slyšet tu otázku, vnímat ji a hledat na ni odpověď. Odpověď ale v křesťanství nikdy není jen myšlenka.

Tak trochu jiní evangelikálové

Evangelikální hnutí se profiluje výrazně politicky. Především ve Spojených státech, které jsou i přes stále silnější evangelikální iniciativy především v Latinské Americe a Africe jeho globálním centrem a ideovým zřídlem, se mnoho evangelikálů hlásí k těm nejvyostřenějším proudům politické pravice a „tradičním hodnotám“ konzervativní ideologie.

Celoroční půst

I křesťané občas hovoří o lidských právech, překonají-li svůj teologický ostych a „církevně-postně-sebeomezovací“ přesvědčení o nepřípadnosti přemýšlení o tom, nač má člověk právo.

Pět poznámek při narozeninách

Bůh nad světem, spravedlnost a války na zemi

Pán Bůh je nad dějinami, ale v dějinách probíhají války. První světovou válku (Velkou), zahájilo Rakousko s vydatnou podporou Německa, ale další národy do ní vstoupily se svými zájmy. Češi byli v rakouské armádě a také v legiích. Různý smysl měla jejich protikladná účast.

Cizí rodné město

V pražské městské části Horní Počernice si připadám jako na venkově. Pro cestu do města slouží metro. A tak nastupuji. Usazuji se na samostatném sedadle. Ale sedět proti blízké dvojici sedadel znamená možnost dotyku kolen. Mnozí v mé pozici sedávají raději směrem do středu vozu, aby do sebe kolena nevrážela. Ale proti mně je zatím prázdno.

Hutně a chutně 3/2015

Anna Šabatová se ohlíží za prvním rokem v Brně

Úřad veřejného ochránce práv si vydobyl vysokou prestiž, i když nemá výkonné pravomoci. Odborníci říkají, že v řadě případů stačí ke změně chování institucí jenom nález ombudsmana…