3/2007

Hutně a chutně 3/2007

Evangelický sbor v Bohuslavicích nad Metují končí, fara se prodá, kostel prý za symbolickou jednu korunu dostane obec. Asi to čeká i několik dalších kostelů. Tím větší váhy nabývá starost o to, aby se v bývalém kostele neuchytil nějaký hampejz nebo diskotéka, proti čemuž brání staroměstský kostel sv. Michala hrstka dobrovolníků (viz Pt 1/07).

Nebiba

„Dny se přeplněné světlem utápí, proletí, nestačí / Čas na sebe, na lásku, na víru / je jen, je jeden. / Pomalu proplétáš ruce / tma houstne a ztrácíš se v ní. / Do noci ticha pak společně padáme, jsme jeden.“ (část textu písně Stmívá se)

Obrana „svévolníků“

V Protestantu 2/07, v němž Petr P. Payne kritizuje překlad „svévolník“ s tím, že tento překlad vyhovuje „mnohým církevníkům“, kterým „vyhovuje moralistická nota, která nedovoluje mít svou vůli, svůj názor, svou cestu“. Sám autor volí pro překlad hebrejského slova raša slovo „zvrácený“.

Jak se Kalin nakonec usadil

PKP 03: Genesis 4,1–17 v překladu Petra Slámy

A když Člověk poznal Živu, ženu svou, tu počala a porodila Kalina. A prohlásila: Do klína padl mi muž a tím také Pán můj. A dále pak porodila jeho bratra, Marena. Tu se stal Maren pastýřem ovcí. A Kalin? Ten se věnoval půdě.

Doba postní

Na mnoha vesnicích se vstupuje do doby postní se zpěvem maškar, v jednom českém městečku dokonce v rytmu samby. Maškary chodí od chalupy k chalupě, jdou po celé dědině.