Ladislav Hejdánek

Člověk a nemoc

Všichni známe ze zkušenosti tzv. nesnesitelně zdravé lidi. Co nám na nich vlastně vadí? Je chyba skutečně na jejich straně (přesněji: je chyba už v samotném jejich zdraví)? Není tomu spíše tak, že jim jejich zdraví závidíme, že hledáme nějakou závadu na tom, co je pro nás nedostupné? Ostatně nejde jen o zdraví a nemoc, ale o protiklad snadného a lehkého života na jedné straně a životních svízelí a pohrom na straně druhé. Anebo také o život na výsluní bohatství a moci proti životu krušenému, strádajícímu a bezmocnému.

Historický pokus a české selhání

Připomínáme si letos osmdesáté výročí pro světovou demokracii vítězného konce první světové války a zejména takřka zázračného vzniku samostatné a demokratické Československé republiky. V obou případech jde však vlastně o vzpomínání spíše smutné, uvážíme-li další události, v které nakonec vítězství demokracií nad „theokraciemi“ (jak to formuloval Masaryk) vyústilo.

Řeč o svobodě slova

Následující řeč byla připravena pro letošní udílení Ceny Broni Müllerové, kterou každoročně udílí Nadace Jana Husa v Brně oceněným středoškolským pracím, jejichž tématem je pronásledování a zápas o lidská práva za komunismu. Letošní udílení doprovodila otištěná řeč L. Hejdánka, kterou ve zkrácené verzi přednesl 7. 4. 2006 Jan Kačer. Přinášíme téměř úplné znění.