Vážení čtenáři 1/2005

Číslo

Vážení čtenáři,

vítáme Vás u letošního prvního čísla. Šestnáctým ročníkem vstupuje Protestant do věku středoškoláků, odhodlali jsme se mu tedy věnovat přiměřeně zvětšený formát. Podle některých redaktorů na něj prý byl zralý dávno. Doufáme, že Vám tento formát dobře padne do oka (měl by tomu rozhodně napomoci větší typ písma) a postupně si zvyknete i na odlišné držení... Pokud pro něj budete nesnadno hledat místo v knihovně, raději ho rychle přečtěte a neskladujte.

Obsahová skladba se nemění, i nadále chceme opisovat dráhu mezi světem bible (letos z jejích pokladů vynese na světlo Milan Balabán deset pojmů v rubrice Pro homini 2005) a aktuálními otázkami duchovní orientace, církví, společnosti, kultury a politiky. Pokud se nad nějakým příspěvkem rozhoří plodná debata, budeme v ní hledět pokračovat (v tomto čísle přinášíme reakce na článek L. Ondry Rozbití Nechuštána z Protestanta č. 10/04, nadějeme se, že se ozvou další, třebas i z jiných kateder ETF než pouze etické). Doufáme, že vám přineseme i další ovoce z žánru „malých příběhů“, ať už o tom, jak se vzdorovalo beznaději v době nesvobody, nebo o tom, čím žijí, co vytvářejí a oč zápasí lidé kolem nás. Protestantské tradici a přítomnosti nerozumíme jako klapkám na očích, zůstává však pro redakci jak východiskem a inspirací, tak podnětem ke kladení nesnadných a nesamozřejmých otázek. Budeme rádi, když k tomuto procesu budete přispívat i vy.

Tomáš Trusina

P.S. Cena pro tento rok zůstává stejná: 120 Kč řádné předplatné, 220 Kč sponzorské předplatné (těší nás, že ho využíváte ve stále hojnější míře), 15 EUR v Evropě a 15 USD v zámoří. Děkujeme za všechnu finanční podporu, kterou jsme v uplynulém roce obdrželi. Dále platí, že můžete svým přátelům objednat Protestanta jako dárek a že jako čtenáři máte nárok na „kamarádskou cenu“ knih z produkce nakladatelství EMAN (pokud není u anoncovaných titulů uváděna, počítejte s 10% slevou).