1/2005

PF 2005

Na nebi proti šedi mraků

kroužící siluety ptáků.

Mlčení deštěm ztěžklých lesů

do mlžných dnů na sobě nesu,

když tiše vcházím do soumraku.

V ledových hrotech skryté tání,

nezkrvaví – a přece zraní.

Nevyslovené k vlhkým kládám

do jitřních mlh ze sebe skládám,

když tiše vcházím do svítání.

Modlit se a pracovat pro naději

Rozhovor se Světlanou Matskevič a Vladimírem Kiškurnou z Běloruska

Do České republiky přijeli na týden na pozvání střediska Diakonie ČCE v Myslibořicích.

Můžete se stručně představit, povědět odkud jste?

Vladimír Kiškurna: Jsme z Minsku, z Minské reformované církve.

Pro homine 2005 / aktuální slovníček biblických pojmů

V letošním ročníku najdete 10 biblických pojmů, které bychom si neměli nechat vymazat z paměti. Nepůjde o vyčerpávající studie, spíš stručně a chutně zacílenou připomínku, co ten který pojem v sobě nese, čím dnes oslovuje, provokuje, oč se ochuzujeme, když ho nedbáme.

Kázání Jana A. Dusa

Čtení: Matouš 19,16–20 Text: Lukáš 18,27 

Nemožné u lidí je u Boha možné.

Několik poznámek k reformaci

Kde začíná reformace?

Bylo a je zapotřebí reformace? – ptá se v Českém bratru 15/2004 profesorka Jana Nechutová, literární historička. Pochybuje, že čeští myslitelé, hnutí i církve 15. a 16. století přeskočili reformační laťku. Dosti hluboko za hlavním pelotonem zůstali nejen valdenští, ale i Jan Hus.

Co všechno je neodvolatelně pryč?

K článku L. Ondry Rozbití Nechuštána? (Protestant, č. 10/04)

Odpověď Janu Šimsovi

Ad Nová orientace filtrem státní bezpečnosti, Protestant 7/04

Nadace Divoké husy 1/2005

podporuje odvážné lidi a smělé projekty v sociální a zdravotní oblasti.

Benátská Hagada

(Schubert, Urschula, Jüdische buchkunst, zweiter teil. Graz 1992 s. 62-67.)

Vydal ji v roce 1609 Israel ben Daniel Zifroni v domě benátského patricia Giovanni di Gara.

Pora, Pora, Pora

Tíže naší doby, počátku jedenadvacátého století, se pro mnohé zhmotnila v tsunami, které svým přívalem zpustošilo značnou část pobřeží zemí kolem Indického oceánu. Pro někoho apel na pokoru před neovladatelností přírodních procesů, pro jiného rovnou apokalyptické varování.

Hutně a chutně 1/2005

Okružní list“, kterým královéhradecký biskup Jan Leopold Hay bezprostředně reagoval na vydání Toleračního patentu, připomíná studie Karla Skalického v Listech 6/2004.

Syndikovat obsah