1/2005

PF 2005

Na nebi proti šedi mraků

kroužící siluety ptáků.

Mlčení deštěm ztěžklých lesů

do mlžných dnů na sobě nesu,

když tiše vcházím do soumraku.

V ledových hrotech skryté tání,

nezkrvaví – a přece zraní.

Nevyslovené k vlhkým kládám

do jitřních mlh ze sebe skládám,

když tiše vcházím do svítání.

Několik poznámek k reformaci

Kde začíná reformace?

Bylo a je zapotřebí reformace? – ptá se v Českém bratru 15/2004 profesorka Jana Nechutová, literární historička. Pochybuje, že čeští myslitelé, hnutí i církve 15. a 16. století přeskočili reformační laťku. Dosti hluboko za hlavním pelotonem zůstali nejen valdenští, ale i Jan Hus.