Tomáš Trusina

Kázání Tomáše Trusiny

Cesta k dospělé odpovědnosti

Text: Ester 4

Saša Uhlová, Hranice práce

Od března 2017 do července 2017 trávila novinářka Saša Uhlová čas v šesti tzv. podřadných zaměstnáních.

Pora, Pora, Pora

Tíže naší doby, počátku jedenadvacátého století, se pro mnohé zhmotnila v tsunami, které svým přívalem zpustošilo značnou část pobřeží zemí kolem Indického oceánu. Pro někoho apel na pokoru před neovladatelností přírodních procesů, pro jiného rovnou apokalyptické varování.

Odposlechnuto u nádraží

Výzva k účasti v brněnském referendu o přesunu tamějšího hlavního nádraží (http://www.nadrazivcentru.cz/) způsobila seniorátní „bouři v sklenici vody“, neboť ji e‑mailem přeposlal m.j. i senior P. Kašpar. Jakýsi anonymní pisatel mu vytkl, že se propůjčil k podpoře jednoho politického postoje, k čemuž nemá církevní mandát.

Kázání Tomáše Trusiny

Předložil jim jiné podobenství: „S královstvím nebeským je to tak, jako když jeden člověk zasel dobré semeno na svém poli. Když však lidé spali, přišel jeho nepřítel, nasel plevel do pšenice a odešel.

Kázání Tomáše Trusiny

Čtení: Židům 11,1–2.8–16

Text: Žalm 121,5.8

Hospodin strážce tvůj, Hospodin zastínění tvé tobě po pravici.
Hospodin ostříhati tě bude, když vycházeti i vcházeti budeš,
od tohoto času
až na věky.

Pro homine 2017 / Nejen filadelfia, ale též filoxenia

Xenos znamená neznámý, odlišný. Cizí v „mém“ prostředí, vymezeném jazykem, barvou pleti, sdílenou kulturou a v neposlední řadě náboženstvím. Být vůči takto cizím nedůvěřivý a odmítavý, je přírodou a vývojem zakořeněný instinkt. Strach z cizího a odmítání odlišného se dá zdůvodnit jako něco tzv. přirozeného.

Děti bez lásky – seriál pokračuje

„Za rozšířenými zorničkami sídlí pocit hluboké nejistoty a nedůvěry, tak typický pro ústavní děti,“ komentuje záběry dětí z kojeneckého ústavu dokument Kurta Goldenbergra Děti bez lásky. V r. 1963 se mu podařilo popularizovat téma psychické deprivace, kterou dětem působí zejména ústavní výchova.

Na okraj jedné šelmy

Inspirativní a poctivý komentář Jiřího Mrázka k biblické knize Zjevení sv. Jana nás přivedl k tomu, probírat Zjevení na biblických hodinách. Žánr apokalypsy není sice biblický mainstream, nicméně tu má své nezaměnitelné místo. A v době, kdy kdekdo vyhrožuje apokalypsou reálnou, ale zejména virtuální, je užitečné jít ke kořenům.

Kázání Tomáše Trusiny 4/2001

Čtení: 1 Kr 19,9b–14
Ž 69,1–5.8–10.20–22
Text: Mk 15,33–37

Marek 15

Barevná nebo černobílá?

Závislá či nezávislá, černá či bílá, privátní nebo veřejnoprávní, duchamorná či hloubavá, duální nebo odule privátní? Ač má obrazovku dávno barevnou, tlačí současný konflikt TV k černobílým postojům. Než však začneme říkat Ano, ano – Ne, ne, připusťme: vánoční televizní drama, jakkoli dojímá nasazením zúčastněných, není konflikt v černé a bílé. Není listopad 89, ale vánoce 2000.

Jsou i horší blasfemie

Pan poslanec Marek Benda se pustil do „zastánců svobody slova“ alias „sluníčkářů“, že se svého času zastávali punkového happeningu ruské skupiny Pussy Riot a mlčí k tomu, že na Slovensku je stíhaná žena za to, že veřejně (skrze youtube) zhanobila korán (Dvojí metr „sluníčkářů“, LN 6. 3. 2017).

Ztraceni v Česku

Někdy před deseti lety koukaly naše děti na seriál Lost – Ztracení – o trosečnících uvízlých na tropickém ostrově. Když jsem se podivoval náruživosti, s níž jakožto počínající kritikové rozvinutého kapitalismu seriál konzumují, vysvětlovaly mi, jaké má všelijaké důležité sociální kontexty, podtexty a filosofické přesahy.

Kázání Tomáše Trusiny

Spustí-li se liják (Martin ve Zdi 24. 12. 2016) Texty: Jan 1,1–14; Iz 55,10–11

J 1,1–14
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.

Kázání Tomáše Trusiny

Text: Job 8,1–13.20–22

Jb 8,1–13.20-22

Syndikovat obsah