Tomáš Trusina

Kázání Tomáše Trusiny

Cesta k dospělé odpovědnosti

Text: Ester 4

Pro homine 2017 / Nejen filadelfia, ale též filoxenia

Xenos znamená neznámý, odlišný. Cizí v „mém“ prostředí, vymezeném jazykem, barvou pleti, sdílenou kulturou a v neposlední řadě náboženstvím. Být vůči takto cizím nedůvěřivý a odmítavý, je přírodou a vývojem zakořeněný instinkt. Strach z cizího a odmítání odlišného se dá zdůvodnit jako něco tzv. přirozeného.

Děti bez lásky – seriál pokračuje

„Za rozšířenými zorničkami sídlí pocit hluboké nejistoty a nedůvěry, tak typický pro ústavní děti,“ komentuje záběry dětí z kojeneckého ústavu dokument Kurta Goldenbergra Děti bez lásky. V r. 1963 se mu podařilo popularizovat téma psychické deprivace, kterou dětem působí zejména ústavní výchova.

Na okraj jedné šelmy

Inspirativní a poctivý komentář Jiřího Mrázka k biblické knize Zjevení sv. Jana nás přivedl k tomu, probírat Zjevení na biblických hodinách. Žánr apokalypsy není sice biblický mainstream, nicméně tu má své nezaměnitelné místo. A v době, kdy kdekdo vyhrožuje apokalypsou reálnou, ale zejména virtuální, je užitečné jít ke kořenům.

Jsou i horší blasfemie

Pan poslanec Marek Benda se pustil do „zastánců svobody slova“ alias „sluníčkářů“, že se svého času zastávali punkového happeningu ruské skupiny Pussy Riot a mlčí k tomu, že na Slovensku je stíhaná žena za to, že veřejně (skrze youtube) zhanobila korán (Dvojí metr „sluníčkářů“, LN 6. 3. 2017).

Ztraceni v Česku

Někdy před deseti lety koukaly naše děti na seriál Lost – Ztracení – o trosečnících uvízlých na tropickém ostrově. Když jsem se podivoval náruživosti, s níž jakožto počínající kritikové rozvinutého kapitalismu seriál konzumují, vysvětlovaly mi, jaké má všelijaké důležité sociální kontexty, podtexty a filosofické přesahy.

Kázání Tomáše Trusiny

Spustí-li se liják (Martin ve Zdi 24. 12. 2016) Texty: Jan 1,1–14; Iz 55,10–11

J 1,1–14
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.

Kázání Tomáše Trusiny

Text: Job 8,1–13.20–22

Jb 8,1–13.20-22

K výročí jedné solidarity

V září se připomínalo 40. výročí komunistického procesu s osobnostmi českého undergroundu Vráťou Brabencem, Ivanem Jirousem, Sváťou Karáskem a Pavlem Zajíčkem. Připomínat je třeba, už kvůli tomu, že ne tak dávno jeden politik ocitoval tehdejší propagandistický žvást Mladého světa na adresu souzených, jako by to byl holý fakt.

Cizinec a host podle jedné biblické hodiny – novozákonní perspektiva

Dnes uzavřeme pokusem všimnout si podnětů k otevřenosti vůči lidem doposud cizím a lidem na útěku v Novém zákoně.

Cizinec a host podle jedné biblické hodiny II.

(Pokračovaní z předchozího čísla)

Cizinec a host podle jedné biblické hodiny

Věnováno účastníkům biblických hodin v Benešově, na jejichž popud jsem téma od září 2015 zpracovával.

Noc ke konci se kloní

Jak se rok od roku otepluje, stává se čas předadventní i ten adventní čím dál víc časem těžknoucí tmy. Aspoň fyzicky. Kdysi začal touhle dobou pod nohama křupat sníh nebo aspoň zmrazky, teď po západu slunce padne teplá ale o to hustější tma. A v ní vyhlížej vánoce, když nám o nich bere v Čechách náladu už to, že jsou zamračené a bez sněhu.

Jen tak

Mluvili jsme na katechetickém vyškolování s výborným Holanďanem E. Jonkerem (autorem „katechetické hermeneutiky“ Aby se slovo dostalo ke slovu) o tom, jak rozumět biblickým zázrakům a jak toto porozumění předávat dalším.

Cizincem ve vlastní zemi

Konec letošního léta přináší nečekané výzvy. Onehdy nechal náš čerstvý středoškolák ve vlaku kabát. Stačil tu nepříjemnou skutečnost oznámit na nádraží, kde slíbili, že kabát na něj počká na nejbližší zastávce s doplatkovou pokladnou neboli ztrátami a nálezy. Na mně zůstalo vykomunikovat zbytek.

PROTESTOR příloha Protestanta č. 5/2015

Láska bázeň vyhání

aneb pokus o pravdomluvné slovo

Pročež pohybují se vnitřnosti mé

Na okraj výbuchů a urážek náboženského cítění

Co se to uráží při náboženském cítění?

Kázání Tomáše Trusiny

Novoroční vánoční vyjití Text: Lukáš 2,15–20

L 2,15–20

Za Václavem Burianem

Takový šťastný den.
Mlha klesla brzy, pracoval jsem v zahradě.
Kolibříci utkvívali nad květem zimolezu.
Nebyla na zemi věc, kterou bych chtěl mít.
Neznal jsem nikoho, komu by stálo za to závidět.

Kázání Tomáše Trusiny

Jest mládeneček zde

Čtení 2Kr 4,18–37

Text: Jan 6,1–15

J 6,1–15

Syndikovat obsah