Ty který přicházíš a budeš soudit svět

Číslo

ty který přicházíš a budeš soudit svět

člověče který jsi jako my

a Bože který jsi jako Bůh

 

prosíme tě,

připrav si nás

ať kráčíme dál

 

a ráno až přijdeš

vyjdou ti v průvodu vstříc

 

poutníci

poctiví svědkové

tiší věrní v zemi

 

a s nimi i my

kteří jsme tvou církví

 

a mezitím ať žijem

beze zloby na zemi

jako jedno jediné tělo

 

abychom tě

jediný Bože

chválili a milovali

 

amen