1/2004

Kázání Erazima Koháka

Čtení před kázáním: Iz 9,2–7, Mi 5,1–4a, Iz 40,1–12

Text: Lk 2,1–14

I stalo se v těch dnech, vyšlo poručení od císaře

Přistupovat k životu se zvědavostí a radostí objevitele

rozhovor s Joelem Rumlem,

v letech 1980–1982 seniorátním vikářem Chrudimského seniorátu, 1982–1987 farářem v Lozicích (o. Chrudim); 1987–1999 farářem ve Velkém Meziříčí; 1999–2003 v Olomouci; od listopadu 2003 synodním seniorem ČCE.

Proč dnes znovu hovořit o sekularizaci

V současné evangelické tradici jsou postoje k sekularizaci poněkud ambivalentní. Není tomu tak jen na české půdě, obdobné je to i v jiných zemích Evropy, kde má protestantismus nějaké historické kořeny. Buď je považována za něco pozitivního, anebo není pokládána za teologicky relevantní.

Na periférii nebo v srdci Evropy?

Klade si někdo v naší zemi otázku, co znamená Evropa a zda jsme Evropané? Klade, ale její pokládání zaniká za otázkami po hrubém domácím produktu jednotlivých členských i kandidátských zemí, a to nejen u nás, ale i v ostatních evropských zemích.

Co dělá naše jednání dobrým?

Tak se ptají již po století filosofové, aby zdůvodnili základy etické reflexe. Tak zní titul knihy Erica Fuchse, profesora etiky na univerzitě v Ženevě, vydané v nakladatelství Mlýn – Jihlava 2003, v čtivém překladu Josefa Lédla.

Janovo evangelium přichází do severoamerických kin

Několik měsíců po premiéře na Torontském festivalu přichází do severoamerických kin film Janovo evangelium, který vznikl téměř čtyřicet let po Pasoliniho filmu Evangelium svatého Matouše. Na svět ho přivedl kontroverzní kanadský producent Gart H. Drabinsky. Podobně jako Pasolini, který byl osvíceným komunistou, ani Drabinsky se nehlásí ke křesťanství, ale spíše k židovské filosofii.

Nadace Divoké husy 1/2004

Na první polovinu měsíce února jsme připravili sbírku pro Speciální školu v Tetíně, která zabezpečuje klasické vzdělávání a zájmové aktivity pro děti s kombinovaným postižením ve věku od tří let do ukončení povinné školní docházky. Co se týče mimoškolních aktivit dětí, kromě zájmových kroužků organizuje škola návštěvy různých společenských akcí, výlety, vycházky do přírody apod.

Hutně a chutně 1/2004

O tom, že to podstatné zůstává „nevyslovené a nevyslovitelné“, i jak literární dílo parazituje na autorovi, hovořil Radim kropáč při příležitosti vydání knihy Lyonský omnibus s Petrem Pazderou Paynem (Právo 8. 12. 2003)

Malované pesachové hagady - úvod

V tomto seriálu vám letos představíme malované hagady. Ručně psané a malované hagady mají bohatou historii, jedna významná epizoda se odehrávala i v našich zemích.

Ty který přicházíš a budeš soudit svět

ty který přicházíš a budeš soudit svět

člověče který jsi jako my

a Bože který jsi jako Bůh

 

prosíme tě,

připrav si nás

ať kráčíme dál

 

a ráno až přijdeš

vyjdou ti v průvodu vstříc

 

poutníci

poctiví svědkové

Syndikovat obsah