7/2005

Současná evangelická poezie?

Škoda, že čeština nesvede totéž, co španělština. Ta má v tázací větě hned dva otazníky, jeden, obrácený hlavou dolů, na začátku věty a druhý, normální, na konci. Spojení současná evangelická poezie by si totiž alespoň dva otazníky zasloužilo; otázek, které jsou v něm skryty, je ale ještě více. Existuje současná evangelická poezie? Pokud ano, jak existuje? A jaká je?

Jak to bylo s těmi německými antifašisty Protestant Čt, 21/12/2017 - 16:27

Připravovaná a konečně i vydaná vládní omluva antifašistům z řad někdejších občanů ČSR německé národnosti dala vyplout řadě „mýtů“, kterými jsme se časem obrnili, abychom si jejich poválečný osud ohladili a snadněji ho mohli spolknout.

Radikální zúžení

Podstatou křesťanství je následování Ježíše z Nazaretu, mesiáše ukřižovaného soudobými mocenskými strukturami. Jeho smrt nebyla nedopatřením, ale nutným důsledkem střetu v Ježíši přišlého Božího království s těmito strukturami. Vzkříšení je Božím potvrzením právě této konfliktní, avšak nenásilné a po pravidle světa proto neúspěšné cesty.