Pražská Hagada – II

Číslo

Další ilustrace se v pražské Hagadě se staršími rukopisy neshodují ikonograficky, ale tematicky. Jde například o obraz „Hasenjagd“, který se objevuje v mnoha aškenázských rukopisech jako mnemotechnická pomůcka. (pomocné slovo „YaKeNHaZ“ označuje správné pořadí požehnání, které oddělují šabat od následujících dnů, nebo od začátku pesachu.) V pražské Hagadě je zobrazen dobový hon, v němž jsou zvířata naháněna jezdcem s napjatou sítí.

Žádný předobraz ani odkaz neexistuje k ilustraci textu „Nyní vezmu vašeho otce Abrahama z druhé strany řeky a povedu ho celým Kenaanem“. (Josef Haym Yerushalmi, Haggadah and history, USA 1997, s. 30nn Tento text následuje bezprostředně na pasáž o modloslužebnictví předků.) Abraham sedí na lodi spolu s chlapcem, který vesluje. Tu je poprvé položen tento obrazový typ „Abrahama v lodi“, který se pak bude dále často opakovat.

Za připomenutí stojí, že Pražská pesachová Hagada byla nejen první, ale také jediná ilustrovaná Hagada, která se v 16. stol. objevila v prostoru severně od Alp. Byla vydána celkem čtyřikrát – poprvé v roce 1590, naposled 1706. Obrazový cyklus této Hagady byl částečně předobrazem pro hagadu z Mantovy, která byla první tištěnou ilustrovanou Hagadou v druhé polovině 16. stol. v Itálii.

S Pražskou Hagadou souvisí ilustrovaná Hagada vytištěná v Augsburgu v roce 1534 Hayyimem ben Davidem Shachorem, který dříve pracoval jako tiskař v Praze. (tamt., s. 35nn.) Augsburská Hagada je skromnější než Pražská, obsahuje pouze osm ilustrací – čtyři velké a čtyři malé. Nižší kvalitu vysvětluje fakt, že Augsburská komunita byla mnohem menší než pražská, a tak neměla dostatek prostředků na vytvoření díla rovnajícího se okázalosti Hagady pražské.

V této hagadě se poprvé objevuje titulní strana, zde orámovaná typickým německým renesančním rámem.

Objevují se tu dvě řezbyYaKeNHaZNa jedné z nich jsou zobrazeni zajíci ohlížející se z druhé strany sítě po honících psech. Obraz lze chápat alegoricky. Zajíci reprezentují Židovský národ, psi jejich utlačovatele.

Připravuje Petr Turecký