9/2004

Kázání Štěpána Hájka

Matouš 13,44

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.

  

Království nebeské je jako poklad;

truhla plná stříbrňáků, drahokamů a vzácných šperků,

s tlukoucím srdcem objevená v přítmí půdy, vlhkosti sklepa.

Nesouhlasím s názorem, že by se mělo zapomenout

rozhovor s Jörgem Schröderem

Jörg Schröder (nar. 1958), vzděláním sociální pedagog, je ředitelem střediska pro mládež Neukirchen u Coburgu, které patří Evangelické luterské církvi v Bavorsku.

 

Bavorské peklo jménem Flossenbürg

V Protestantu 3/04 jsme uveřejnili článek o koncentračním táboře, v němž byl před téměř šedesáti lety popraven Dietrich Bonhoeffer. Článek informoval i o mezinárodním táboře mládeže. Tábor se letos v červenci uskutečnil a jeden ze studentů, kteří se ho zúčastnili, neprodleně o něm napsal do bulletinu Ymky Protein.

Tzv. „svaté války“ ve starověkém Orientu a ve zvěstování Bible

(dokončení z č. 8)

2. Izrael – historická /re/konstrukce

(„svaté války“ jako fenomén dějin Izraele)

Vítězslav Nezval – Hra v kostky

Rád bych upozornil na právě probíhající olomouckou výstavu s názvem Hra v kostky / Vítězslav Nezval a výtvarné umění.

Astrologie – věda, která ví?

Prý to souvisí s „duchem doby“, že astrologie dnes prožívá revival. Ve věku Vodnáře se člověk údajně bude znovu důkladně ptát po smyslu lidského života a světa. Křesťanství ať si už dále nenárokuje monopol na takové tázání, vždyť ono selhalo v plnění svého úkolu nápravy lidstva. Kdo nám poradí, kudy teď?

Už se připozdívá

Víra je otevřena do budoucnosti, je zahleděna k otevřenému horizontu víry, je zdrojem nové energie, nových námětů a plánů. Kdo je uchopen tímto „větříčkem“ Božího Ducha, se nezastavuje, míří vpřed. Ale ani takovému člověku se nevyhýbá stáří, které koná své obvyklé destruktivní dílo.

Kosti, kosti, kosti

Nad denním tiskem jsem si živě vzpomněl na slavný zátrh Přemysla Pittra pod tímto titulkem. Pod podlahou starého valonského kostelíka v Naardenu nalezeny byly prý kosti J. A. Komenského. Kosti byly oficiálně prohlášeny za ostatky Komenského, nicméně někteří učenci dokazují opak. Holandská vláda darovala kostelík republice Československé.

Chtěli byste žít bez rádia a noční lampičky?

Petice za návrat elektrických zásuvek na pokoje žadatelů o azyl v azylových zařízeních Ministerstva vnitra ČR

Vážený pan
Mgr. František Bublan
ministr vnitra ČR
Nad Štolou 3170 34 Praha 7-Letná

Kam jsem se narodil?

Kam jsem se narodil

do doby marných smutků

proč jsem se narodil

z lásky či ze zármutku

 

do doby slabých dní

do nezhojené rány

jak člověk člověku

čas času zvoní hrany

 

stotisíc mladých vil

nesetře její vrásky

proč jsem se narodil

ze zármutku či z lásky

 

Pražská Hagada – II

Další ilustrace se v pražské Hagadě se staršími rukopisy neshodují ikonograficky, ale tematicky. Jde například o obraz „Hasenjagd“, který se objevuje v mnoha aškenázských rukopisech jako mnemotechnická pomůcka.

Nadace Divoké husy 9/2004

V první půli měsíce listopadu podpoříme Oblastní charitu Brno - Středisko Effeta, denní stacionář pro děti a mladé lidi s mentálním postižením a autismem. Cílem střediska je přispět k všestrannému rozvoji osobnosti člověka s mentálním postižením a pomoci rodičům a rodinám, které se o něj starají.

Hutně a chutně 9/2004

„Zveme vás ke KŘESTU knihy,“ bylo možné v různých variacích a pádech slyšet od hlasatelky havlíčkobrodského Podzimního knižního trhu. Strážci pravověří mohou konečně klidně spát - zatímco lidé se křtí, knihy a další kulturní i nekulturní předměty se pouze křestí. Sociologický rozbor výsledků brněnského „nádražního referenda“ přinesl Respekt 43.

ProScripta 9/2004

Básně Tomáše Pleskota

 

Nevěrná

 Ve vlnách něhy moje oči hladíš,

protla se těla jako cesty naše,

dva životy, dva osudy, plaše...

 

Líbám Tě na tvář a níž...

 

Rdíš se i ve tmě, tajemství mé křehké,

odlesky studu zrcadlí Tvou krásu,

Syndikovat obsah