9/2004

Kázání Štěpána Hájka

Matouš 13,44

Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.

  

Království nebeské je jako poklad;

truhla plná stříbrňáků, drahokamů a vzácných šperků,

s tlukoucím srdcem objevená v přítmí půdy, vlhkosti sklepa.

Astrologie – věda, která ví?

Prý to souvisí s „duchem doby“, že astrologie dnes prožívá revival. Ve věku Vodnáře se člověk údajně bude znovu důkladně ptát po smyslu lidského života a světa. Křesťanství ať si už dále nenárokuje monopol na takové tázání, vždyť ono selhalo v plnění svého úkolu nápravy lidstva. Kdo nám poradí, kudy teď?

Už se připozdívá

Víra je otevřena do budoucnosti, je zahleděna k otevřenému horizontu víry, je zdrojem nové energie, nových námětů a plánů. Kdo je uchopen tímto „větříčkem“ Božího Ducha, se nezastavuje, míří vpřed. Ale ani takovému člověku se nevyhýbá stáří, které koná své obvyklé destruktivní dílo.

Kosti, kosti, kosti Protestant Út, 19/12/2017 - 17:28

Nad denním tiskem jsem si živě vzpomněl na slavný zátrh Přemysla Pittra pod tímto titulkem. Pod podlahou starého valonského kostelíka v Naardenu nalezeny byly prý kosti J. A. Komenského. Kosti byly oficiálně prohlášeny za ostatky Komenského, nicméně někteří učenci dokazují opak. Holandská vláda darovala kostelík republice Československé.

Kam jsem se narodil?

Kam jsem se narodil

do doby marných smutků

proč jsem se narodil

z lásky či ze zármutku

 

do doby slabých dní

do nezhojené rány

jak člověk člověku

čas času zvoní hrany

 

stotisíc mladých vil

nesetře její vrásky

proč jsem se narodil

ze zármutku či z lásky