Evropa a její duchovní tvář

Číslo

– se nazývá publikace, vydaná Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně roku 2005. Podtitul knihy zní Eseje – komentáře – diskuse. Kolem trsu 8 esejů autorů z Evropy, Asie i Ameriky se editorům podařilo shromáždit 49 diskusních hlasů z celé České republiky, z nichž některé se vyjádřily ke dvěma okruhům.

Je typické, že se evropští intelektuálové nedovedou dohodnout, jakou duchovní dimenzi či spíše duchovní potenciál Evropa vlastně představuje (Rémi Brague – Mnichov; Ernest Gellner – Londýn; Hans Maier – Mnichov). To potvrzují i příspěvky těch, kteří žijí mimo Evropu (Dan Diner – Jeruzalém; José Casanova – New York; Michael Walzer – Princeton; George Weigel – USA). Nicméně právě hlas mimoevropských myslitelů potvrzuje, že Evropa představuje určitý duchovní fenomén, který je ovšem z hlediska kulturního i náboženského, z pohledu přírodovědných i hospodářských věd něčím víc, než aby se dal zredukovat na jeden ústřední problém, popř. na klasickou podobu debaty, zda Jeruzalém, či Athény, popř. zda nejde o komplementární jev Jeruzalém i Athény. Čeští intelektuálové tuto nezredukovatelnost Evropy na jeden ústřední motiv potvrdili mírou víc než vrchovatou.

Podle Braguea Evropa nejvíce vytěžila z tradice translatia imperii, z pocitu kulturní inferiority, a autority morálního svědomí. Diner připomenul opomíjený vliv krymské války (1853–56) na evropské poměry. Gellner uvažuje o marxismu a jiných evropských darech pro světové společenství i pro islám. Casanova se zabývá sekularizací a veřejným náboženstvím. Maier zase problematikou církve a státu. Michael Walzer soustřeďuje čtenáře na problém politické odpovědnosti uvnitř náboženství. Martin připomíná komplementární vztah mezi Amerikou a Evropou. Weigel promýšlí problematiku světskosti a z amerického břehu věští, že Evropa potřebuje znovuoživení křesťanských kořenů – Great Awakening.

Co skutečně potřebuje Evropa – to naznačují hlasy 49 autorů, jejichž diskuse je podnětná. V tomto ohledu je ediční počin CDK – Brno důležitým přípravným krokem k širší diskusi.