4/2006

Film otevírá nové otázky, je to dobrý počáteční vzdělávací bod

Rozhovor s Kateřinou Suchou, koordinátorkou projektu Jeden svět na školách.

PRO HOMINE 2006 / Opustit – zanechat nebo nechat propadnout bezmoci a životnímu ztracení

Aktuální slovníček biblických pojmů

Staročeské „opustiti“ znamená zanedbat, zanechat, přestat pečovat, ale i zpustošit. Naposled uvedený význam naznačuje možný skrytý rozměr opuštění: naprosté zpustošení těla i duše.

Kázání Tomáše Trusiny 4/2006

Čtení: Marek 15,24–39 Text: Žalm 22,2–3.5–9.16–25

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Daleko spása má, ač o pomoc volám.

Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš,

nemohu se ztišit ani v noci.

Otcové naši doufali v tebe,

A v Tylově divadle se aplaudovalo

Člověk se stále cítí mladým, jenže roky přibývají a po šedesátce se stáváte pamětníkem. Bohudíky, doba komunistické totality se nám stala minulostí. Kde kdo sepisuje, jak to bylo. Často se mi při čtení těch i oněch memoárů zdá, že to přece jen bylo poněkud jinak. Každý má zřejmě jinou historickou zkušenost. Každé osobní vzpomínání je subjektivní.

Mamince

Tvé vlasy dávno přikryl sníh,
tělo unavené nasbíranými léty,
hlavu položím do dlaní Tvých,
v očích Ti vykvetou jarní květy.

Stříbrem kvete i hlava moje,
čelo mi rozryly vrásky,
čarovnou moc mají dlaně Tvoje,
do dětství mě vracejí zpátky.

Napsali jste k Protestoru

Otiskujeme reakci na Protestor 2/06, kde byl publikován výtah z dokumentu synodu ČCE k homosexualitě a prohlášení Spolku evangelických kazatelů k registrovanému partnerství.

Zda číst Browna, či nečíst, v tom to vše vězí

Knihy anglického žurnalisty Dana Browna se staly typickým bestsellerem současnosti: podle nejznámější z nich, Šifry mistra Leonarda, se dokončuje i stejnojmenný film – a ohlas „Šifry“ je takový, že v českých zemích toto dílo či spíše dílko už vyšlo dokonce ve dvou různých překladech.

Ke kázání Jana Čapka – Protestant 3/06

Kázání otiskovaná v Protestantu nepředstavují nediskutovatelný žánr, právě naopak. Otevřou-li diskusi, rádi jí uprostraníme. Diskutující pouze prosíme, aby respektovali, že publikovaná kázání nejsou psána pro Protestant, ale pro konkrétní společenství, čas a místo. Publikováním jsou tohoto kontextu vytržena.

Evropa a její duchovní tvář

– se nazývá publikace, vydaná Centrem pro studium demokracie a kultury v Brně roku 2005. Podtitul knihy zní Eseje – komentáře – diskuse. Kolem trsu 8 esejů autorů z Evropy, Asie i Ameriky se editorům podařilo shromáždit 49 diskusních hlasů z celé České republiky, z nichž některé se vyjádřily ke dvěma okruhům.

Virgilio Piňera – Studené povídky

Brněnské nakladatelství Julius Zirkus na sklonku loňského roku vydalo povídkovou sbírku již zesnulého kubánského básníka a prozaika Virgilia Piňery. Kniha pravděpodobně nezaznamená podobný prodejní úspěch jako bestsellery bývalého premiéra Miloše Zemana nebo v tomto čísle Protestanta opět zmiňovaná Šifra mistra Leonarda.

Jarní happening

Byl krásný jarní den. Všude ve vzduchu přísliby nového života. Obloha jako vymetená; tráva svěží a zelená, dokonce i ty bodláky u cesty kvetly. Prostě den, jaký mám rád, den, pro který stojí za to žít.

Hutně a chutně 4/2006

Biskup Václav Malý pozval několik lidskoprávních organizací (Radu Iustitia et Pax, CSI, ACAT, Poradnu pro uprchlíky, Berkat, Jabok a další) na setkání v Emauzském klášteře v Praze 18. března.

Nadace Divoké husy 4/2006

V první polovině května poletíme s Nadací Divoké husy do Kojetína a budeme sbírat na nákup válend a lůžkovin, které zlepší pobyt seniorů ve stacionáři místní Charity. Stacionář přispívá ke zvyšování kvality života seniorů, především těch, jimž zdravotní stav neumožňuje žít zcela samostatně a pomáhá pečujícím rodinám.

Rudolf Jakubík, Živelné kyvadlo, 2006

Protestantův průvodce českým výtvarným uměním / IV

PROSCRIPTA 4/2006 Literární příloha časopisu Protestant č. 4/2006

Jiří Palán, Dne horší chmel…

Passus sub Pontio Pilato

Narodil jsi se do dějin

právě když Quirinius zpravoval Sýrii

a Herodes Veliký se chystal zemřít

A nabili Ti

a nabili Tě na Kříž

za Piláta Pontského správce provincie Judea

A dějiny dál

běžely v děsivém přítmí

pod svícnem

Syndikovat obsah