8/2001

Kázání Jana Keřkovkského

Text: Nehemiáš 7,72–8,12

(Jan 10,9–10)

Tenhle příběh nás vrátil stovky let zpátky. Lid, jenž patřil Hospodinu a hlásil se k němu, se tehdy stal kořistí jedné velmoci. Chápali to – aspoň někteří z nich – jako trest, který si lid sám přivodil: „Máme, co jsme nechtěli, ale sami jsme si to vykoledovali.“

Neztrácet zájem

O současné podobě izraelsko-palestinského konfliktu s Mikulášem Vymětalem, jedním z evangelických farářů, kteří v 90. letech studovali na Hebrejské univerzitě v Jeruzalémě; letošní prázdniny strávil v Izraeli.

Diakonie v Travné – jiné zprávy

Následující texty se týkají problematiky střediska Diakonie v Travné u Javorníka a trestního stíhání vedeného proti bývalému řediteli a dlouholetému faráři javornického sboru. Protestant do tohoto na fakta a interpretace bohatého a bolavého případu zatím nevstoupil, protože jsme nenašli způsob, jak problém pojmout.

Kdo jsou teroristé?

Naši církevní představitelé se zapojili do odsuzování mezinárodního terorismu, proti němuž volá do svaté války prezident Bush. Dokonce se kdesi výslovně zmínil, že to je křižácké tažení.

Má to háček.

Před třemi sty lety

Anglie již měla parlamentní režim s dvěma politickými stranami – toryů a whigů (později konservativců a liberálů). Volit mohli jen nejbohatší. Byla uzákoněna náboženská snášenlivost, zrušena censura, soudy se staly nezávislými.

Před exodem

(Jendovi Vlasákovi)

Inspirace starce,

jenž smrt jen vyhlíží

trochu krotce

ke kobce života se blíží

napříč zkušenosti

budoucnost prolomí

zlámané kosti

zhroucené svědomí

a tak do domu bez dveří

jsme vešli otevřeným nebem

ať věří či nevěří

buď bolest buď bezvědomí zebe

jen smrtí život prožijeme

Syndikovat obsah