5/2018

Pro homine 2018/Jako by ani nebyl (Samuel z Manily)

Poté, co naše odrostlé děti opustily domov, jsme měli na faře v  Glasgowě na několik týdnů protestantského faráře z Filipín jménem Samuel Torres. Přijel na rok postgraduálního studia teologie. Jako kazatel působil v Manile, pro nás asi neuchopitelně rozsáhlém městě.

Samuel byl velmi přátelský a nechával se rád zpovídat.

„Kam, Samueli, chodíte na rodinné výlety?“

„Jak to myslíš?“

Hutně a chutně 5/2018

Z komentářů ke kázání episkopálního biskupa Michaela Curryho na svatbě Meghan Markle a prince Harryho v londýnské katedrále: „Podnětný, vášnivý i napínavý text kázání vycházel z těch nejlepších tradici amerického kazatelství. Měl hloubku, obsah, poselství i apel. Teologicky se opíral o tři biblické úryvky: o Píseň písní ze Starého zákona, o Dvojpřikázání lásky podle Matouše a nakonec o poslední knihu bible, Zjevení Janovi. Propojil je kázáním o moci lásky, která již teď může a má měnit náš svět, která již teď tvoří nový svět; je to jediná síla, která jej může změnit.

Nadace Divoké husy 5/2018

V červnu poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo do Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích, kde poskytují sociální služby seniorům, lidem s různými typy demence a osobám se zdravotním postižením. Kromě pobytových služeb nabízejí i terénní pečovatelskou službu přímo v domácnostech klientů. Při péči o klienty jsou zohledňovány jejich individuální potřeby a zvyklosti. Mohou také využít různé možnosti programu pro volný čas, návštěvy kaple, knihovny atd.