Hutně a chutně 5/2018

Číslo

Z komentářů ke kázání episkopálního biskupa Michaela Curryho na svatbě Meghan Markle a prince Harryho v londýnské katedrále: „Podnětný, vášnivý i napínavý text kázání vycházel z těch nejlepších tradici amerického kazatelství. Měl hloubku, obsah, poselství i apel. Teologicky se opíral o tři biblické úryvky: o Píseň písní ze Starého zákona, o Dvojpřikázání lásky podle Matouše a nakonec o poslední knihu bible, Zjevení Janovi. Propojil je kázáním o moci lásky, která již teď může a má měnit náš svět, která již teď tvoří nový svět; je to jediná síla, která jej může změnit. Která může zničit moc smrti, chudoby, nenávisti a válek. Nejrevolučnějším hnutím v lidských dějinách je totiž hnutí, vycházející z oběti Ježíše Nazaretského pro nás lidi. Pokud napodobujeme Ježíše v této cestě, pokud žijeme láskou i v našich vztazích, každodenních i svátečních chvílích, jakými svatba je, tehdy i my ctíme jeho jedinečnou oběť, podílíme se na této revoluci. K tomu mohu říci jen jediné: Amen, přijď již Pane Ježíši!“ (Richard F. Vlasák)