Nadace Divoké husy 5/2018

Číslo

V červnu poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo do Diakonie ČCE – střediska v Myslibořicích, kde poskytují sociální služby seniorům, lidem s různými typy demence a osobám se zdravotním postižením. Kromě pobytových služeb nabízejí i terénní pečovatelskou službu přímo v domácnostech klientů. Při péči o klienty jsou zohledňovány jejich individuální potřeby a zvyklosti. Mohou také využít různé možnosti programu pro volný čas, návštěvy kaple, knihovny atd.

Ve dnech 3.–30. 6. 2017 můžete přispět do veřejné sbírky Lety Divokých hus ve prospěch Diakonie ČCE – Střediska v Myslibořicích. Výtěžek sbírky bude použit na nákup a instalaci zvedáku Sára a teleskopických zástěn na pokoje klientů domova pro seniory. Někteří z nich mají potíže s mobilitou, špatně se jim vstává a přesuny z postele na vozík, toaletní křeslo nebo do vany jsou fyzicky náročné pro ně i personál. Zvedák je částečně elektricky ovládaný a při používání klientům dodává pocit pohodlí a bezpečí.

Pomocí zástěn na pokojích klientů bude řešen problém intimity na dvoulůžkových pokojích.

Příspěvky do naší společné sbírky můžete posílat na č. ú. 27 000 000/0100 s variabilním symbolem 510.