4/2017

Feministická naděje na periferii současného křesťanství Protestant St, 26/04/2017 - 22:51

Před nedávnem jsme si povídali v rozhlasovém pořadu Hergot! s křesťanskými feministkami z aktivistické skupiny RFK.

Kázání Vojena Syrovátky Protestant St, 26/04/2017 - 22:48

Mt 11,16–19

Boj o lípu Protestant St, 26/04/2017 - 22:45

Již třetím rokem působí v Jindřichově Hradci spolek Zikaron (Paměť). Jeho hlavním posláním je výstavba památníku jindřichohradeckým obětem šoa. Bude úspěšně naplněno letos 21. května, kdy bude památník slavnostně odhalen. Památník to nebude ledajaký.

K soudu nad Kateřinou K. Protestant St, 26/04/2017 - 22:42

V tomto roce česká společnost slavila 40. výročí vzniku Charty 77, o několik měsíců později si pietně připomněla stejné výročí úmrtí filozofa Jana Patočky.

Donald Trump a Síla pozitivního myšlení Protestant St, 26/04/2017 - 22:39

Pro mnohé byl volební triumf Donalda Trumpa nepředstavitelný. K pochopení by jim bývala pomohla kniha Normana Vincenta Pealeho The Power of Positive Thinking (Síla pozitivního myšlení). S Pealeam, farářem reformovaného sboru Marble Collegiate v New Yorku, se dobře znali jak Donald Trump, tak i jeho otec Fred.

Jan Jelínek v „Zahradě spravedlivých“ ve Varšavě Protestant St, 26/04/2017 - 22:36

Dne 6. 3. 2017 vyhlásil výbor polské instituce „Dom Spotkań z Historią“ v Muzeu dějin polských Židů ve Varšavě jména tří „spravedlivých“, jejichž jména budou umístěna na pamětní kameny v „Zahradě spravedlivých“ ve varšavské čtvrti Muranow, kde budou také na jejich památku vysazeny stromy.

Jsou i horší blasfemie Protestant St, 26/04/2017 - 22:34

Pan poslanec Marek Benda se pustil do „zastánců svobody slova“ alias „sluníčkářů“, že se svého času zastávali punkového happeningu ruské skupiny Pussy Riot a mlčí k tomu, že na Slovensku je stíhaná žena za to, že veřejně (skrze youtube) zhanobila korán (Dvojí metr „sluníčkářů“, LN 6. 3. 2017).

K odkazu Charty 77 Protestant St, 26/04/2017 - 22:33

Rád bych poděkoval za připomenutí Charty 77 a přidal pár řádků k reflexi nad jejím odkazem i tehdejším společenským koloritem. V odstupu více než čtvrtstoletí po obnovení demokracie nemohu začít jinak než otázkou, zda je možné vést odpor vůči ideologii marxismu-leninismu s respektem k tehdejší Ústavě a platným zákonům?

Ještě k matematické logice Protestant St, 26/04/2017 - 22:29

Úvodník minulého čísla „Kdo má z čeho maturovat?“ vzbudil nebývalou čtenářskou odezvu, za obě reakce děkujeme a dělíme se o ně se čtenáři. Autor odpoví v příštím čísle.