4/2017

Polsko, zátoka autoritářského konzervatismu?

rozhovor s Rudolfem Vévodou

Rudolf Vévoda (1964) je historik a polonista. V minulosti působil mj. jako ředitel Vyšší odborné školy publicistiky a od r. 2010 je členem předsednictva Českého helsinského výboru.

Feministická naděje na periferii současného křesťanství

Před nedávnem jsme si povídali v rozhlasovém pořadu Hergot! s křesťanskými feministkami z aktivistické skupiny RFK.

Boj o lípu

Již třetím rokem působí v Jindřichově Hradci spolek Zikaron (Paměť). Jeho hlavním posláním je výstavba památníku jindřichohradeckým obětem šoa. Bude úspěšně naplněno letos 21. května, kdy bude památník slavnostně odhalen. Památník to nebude ledajaký.

K soudu nad Kateřinou K.

V tomto roce česká společnost slavila 40. výročí vzniku Charty 77, o několik měsíců později si pietně připomněla stejné výročí úmrtí filozofa Jana Patočky.

Donald Trump a Síla pozitivního myšlení

Pro mnohé byl volební triumf Donalda Trumpa nepředstavitelný. K pochopení by jim bývala pomohla kniha Normana Vincenta Pealeho The Power of Positive Thinking (Síla pozitivního myšlení). S Pealeam, farářem reformovaného sboru Marble Collegiate v New Yorku, se dobře znali jak Donald Trump, tak i jeho otec Fred.

Jan Jelínek v „Zahradě spravedlivých“ ve Varšavě

Dne 6. 3. 2017 vyhlásil výbor polské instituce „Dom Spotkań z Historią“ v Muzeu dějin polských Židů ve Varšavě jména tří „spravedlivých“, jejichž jména budou umístěna na pamětní kameny v „Zahradě spravedlivých“ ve varšavské čtvrti Muranow, kde budou také na jejich památku vysazeny stromy.

Jsou i horší blasfemie

Pan poslanec Marek Benda se pustil do „zastánců svobody slova“ alias „sluníčkářů“, že se svého času zastávali punkového happeningu ruské skupiny Pussy Riot a mlčí k tomu, že na Slovensku je stíhaná žena za to, že veřejně (skrze youtube) zhanobila korán (Dvojí metr „sluníčkářů“, LN 6. 3. 2017).

K odkazu Charty 77

Rád bych poděkoval za připomenutí Charty 77 a přidal pár řádků k reflexi nad jejím odkazem i tehdejším společenským koloritem. V odstupu více než čtvrtstoletí po obnovení demokracie nemohu začít jinak než otázkou, zda je možné vést odpor vůči ideologii marxismu-leninismu s respektem k tehdejší Ústavě a platným zákonům?

Ještě k matematické logice

Úvodník minulého čísla „Kdo má z čeho maturovat?“ vzbudil nebývalou čtenářskou odezvu, za obě reakce děkujeme a dělíme se o ně se čtenáři. Autor odpoví v příštím čísle.

Pro homine 2017 / Odvaha, rod ženský

„Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království.“ (Matouš 5,10)

Hutně a chutně 4/2017

Prohlášení kolektivu RFK k Národnímu pochodu pro život a rodinu

Vzdech

Můj duch, sestro ticha, ty s čelem
podzimním,
jeseni, skropená pihami rusými,
k tuláckému nebi tvých očí andělských
tryská ze dna zahrad melancholických
vodotrysk věrný, k Azuru vzlykající,
k říjnovému nebi, jež jasné, bledolící,
mlčky se zrcadlí ve velkých bazénech,
na jejichž hladinách v agonizujících snech

Nadace Divoké husy 4/2017

Na počátku května poletí Divoké husy do Centra hiporehabilitace Mirákl o.p.s., které rodinám s postiženými dětmi nabízí alternativy ke klasické rehabilitaci pomocí hipoterapie a canisterapie. Dítě se tak posiluje v oblasti motorické, ale i psychické a sociální.

Syndikovat obsah