4/2007

Pochyby o lži

Lidstvo mi oznámilo
že jednou musím zemřít

Nevěřím lidem
ubližují jeden druhém
a nedá se na ně spolehnout…
Jak mám tedy věřit
že jednou musím zemřít

Ani slunci nevěřím
– každou chvíli může vybuchnout

A jak mám věřit těm co
znečišťují oblohu
    nebesy
a podzemí peklem?

Nadace Divoké husy 4/2007

Přidejte se i Vy k „Letům Divokých hus“

Nadace Divoké husy 4/2007

Nahrávku Pašijí Plastic People of the Universe s Agon Orchestra (viz str. 10) měli možnost vyslechnout na Zelený čtvrtek návštěvníci pašijních bohoslužeb v Brně-Husovicích.

Světlo drtí čas…

Světlo vzkříšeného Krista se prolomilo do času Velikonoc. Každý rok se na kazatelnách, v kostelních lavicích, v skrytu „svého pokojíku“ pokoušíme tomuto světlu vystavit a zakoušet ho. A nejenom tam. Velikonoční dění vždy nacházelo bohatou rezonanci také ve výtvarném umění a literatuře. A samozřejmě také v hudební tvorbě.

Z redakční pošty 4/2007

Objeví se nové Boženy?

Ve vánočním dopise Hanse P. van der Horsta jsme čtli jeho vzpomínku na kontakty s českými evangelíky.

Formanovy přízraky se nerozplynou snadno

Příběh filmu Goyovy přízraky se odehrává v roce 1792, kdy Goya nastoupil na španělský královský dvůr jako dvorní malíř. Je založen na vztahu Goyi a jeho múzy Ines. Třetí zásadní postavou velkého dramatu je Goyův přítel, katolický mnich Lorenzo.

Vysvobozující vyvádění jako úvod do čtení Písem

Středně štíhlá kniha K. A. Deurloo, emeritního profesora Starého zákona a Biblické teologie na Amsterdamské univerzitě, kvalitně přeložená jeho oddaným žákem a starozákoníkem Evangelické teologické fakulty UK Martinem Prudkým, nyní jejím prozřetelným děkanem, je téměř charismatickým úvodem do studia Bible, především však Starého zákona.

Smlouva, zákon a lidská práva (odpověď I. Heroldovi)

Luterští teologové (Honecker, Huber, Körtner aj.) považují lidská práva za téma, které si křesťané přisvojili až v době nedávné. Ilja Herold (Pt 3/07, str. 9) jde v podceňování lidských práv ještě dál, protože je považuje za plod sobecké náročivosti, nemístných požadavků, individualismu a izolacionismu.

Pomazání v Betanii

PKP 04: Marek 14,3–9 v překladu Jana A. Dusa

Vzpomínka na Karla Kosíka

23. listopadu 2006 pořádala Filosofická fakulta UK Praha ve Vile Lanna vědecké sympozium Myslitel Karel Kosík. Přinášíme náčrt proslovu Jana Šimsy.

Nezapomínejme aneb svědectví o lidech a době

Narozeniny Jany Pivoňkové a svratoušské pátky

Kázání Pavla Pokorného

Text: Jan 11,25–26 Čtení: Jan 11,1–47

Modlitba:

Hospodine, Pane náš, tobě děkujeme za vzácný dar života. Radujeme se z každého dne, ze země a jejích plodů, z nebe a jeho krásy, ze setkání s druhými lidmi. Chceme život, tvůj dar, zachovat a podpořit.

Nevézt se s proudem

Rozhovor Johany Dusové s Milenou Šimsovou

Syndikovat obsah