Z redakční pošty 4/2007

Číslo

Objeví se nové Boženy?

Ve vánočním dopise Hanse P. van der Horsta jsme čtli jeho vzpomínku na kontakty s českými evangelíky.

Dr. Božena Komárková napsala v únoru 1978 prof. dr. J. M. Hasselaarovi: „Dne 28. ledna jsem dostala Váš dopis a děkuji Vám za účast a solidaritu v naší situaci. Jsem Vám upřímně vděčná za Vaše pojednání o tezích naší teologické fakulty. Určitě sehraje důležitou roli při obnově vnitrocírkevního dialogu, k němuž vyzval synod na podzim.“ Hasselaar napsal mimo jiné: „V ateistické společnosti Západu (sic! H. P. v.d.H.) i Východu církev může zásadně existovat, nikdy to však nebude samozřejmostí, a nikdy se nesmí stát prodlouženou rukou toho, co existuje v liberalismu či socialismu. Můžeme se tomu učit od Izraele.“ (Hasselaar tu pochopitelně míní Izrael, jak ho známe z Písma. Proto o něco dále odkazuje na epištolu Římanům, 11. kapitolu.). … Vánoční dopisy připravovala řadu let Hebe Kohlbruggová, nositelka čestného doktorátu Evangelické teologické fakulty v Praze. Dostáváme za ně pravidelné díky, ale z věcného hlediska na ně téměř nikdo nereaguje. Přesto si myslíme, že stojí za to pokračovat v naději, že se zase objeví nové Boženy, kterým bude stát za to udržovat dialog a společně s námi hledat cestu pro církev v dnešní Evropě.

Ad: Jak se dnes věří v Čechách

(Protestant 3/07)

Z článku jsem se dozvěděl pozoruhodnou informaci: v r. 1946 byl katolicismus naprosto nesympatický 8 % Čechů, protestantismus 1 %, zatímco dnes je to 20 % ku 23 % v neprospěch protestantismu. Čím to je? – ptá se autor a odpovídá pak po mém soudu poněkud nepřesvědčivě.

Já bych řekl, že příčina této změny není nijak záhadná. Uvážíme-li, že bývalý režim doporučoval Jiráska se všemi jeho preferencemi v této otázce, byť zhusta nepochopenými, a že J. L. Hromádka se snažil režimu porozumět a nebojoval proti němu; uvážíme-li, že dnes je Jirásek zmiňován všemocnými hromadnými sdělovacími prostředky jen v dehonestujících souvislostech, o Hromádkovi ani nemluvě, pak se svrchu zmíněnému zvratu v averzi vůči katolicismu a protestantismu nelze vůbec divit. Udivuje snad jen absolutní hodnota dnešních procent, která se mi zdá být ještě pro církev poměrně příznivá.

Jaroslav Kraus, Mar. Lázně