4/1993

Mysl, člověče, vždycky

Mysl, člověče, vždycky,
jak smrt bere preč všecky,
a že jak trávy květ,
tak pomíjí všecken svět.
Smutku v světě dosti,
málo stálé radosti,
plno kvaltování,
bíd a lopotování.
A z toho ze všeho,
krom domku dřevěného,
nedají žádnému,
a i to ne každému.
Ó světě podvodný,
tvůj obyčej nám škodný,
že se neopovíš,
až když službu vypovíš.
Žádný neuhodne,
kdy smrt ostnem ubodne,
ve dne-li či v noci,
a svět nedá pomoci.
V nebezpečné době,
ach, rad’ každý sám sobě!

Kázání Pavla Rejchrta

Mt 2,1–18, Zj 12, 2Pt 3,4–10, Mt 2,13

Nejen Herodes, ale celý svět – ba, skoro k neuvěření: i my sami, pokud právě nežijeme a nejednáme podle vůle Boží a jsme křesťany jen statisticky, neustále jen slídíme po tom děťátku, abychom ho zahubili. Po boku aktivního, vědomého zla aspoň civíme vinni svým pouhým diváctvím, až porodí žena sluncem oděná.

Anketa 4/1993

1) Co vás v uplynulém mezidobí nejvíc rozesmutnilo a co nejvíc nadchlo?

2) Co považujete v současné chvíli za nejdůležitější, aby se Česká společnost vyvíjela zdravě?

A. J. Stringer, Armáda spásy

1. a) Přichází k nám mnoho lidí, kteří hledají různou pomoc. V mnoha případech, pokud to bylo možné, jsme mohli pomoci přímo, jindy jsme lidi poslali tam, kde jim mohli pomoci jiní. Nejsmutnější jsem byl tehdy, když jsme pro někoho žádnou pomoc nenašli.

Zprávy klubu akcionářů

Vážení čtenáři, na tomto místě se budou nyní pravidelně objevovat zprávy Klubu akcionářů. Pro vás, kteří netušíte, oč se jedná, malé vysvětlení: Klub akcionářů vznikl jako volné sdružení DIKů, kteří investovali společně do vybraných podniků a získali tak určitou váhu vlastního hlasu při rozhodování na valných hromadách. Klub má tedy nyní možnost opravdově podnikat a neztratit při tom ze zřetele etické hodnoty.