3/2014

Nová zeď

Zeď, nová zeď, jaksi urychlená,
předstírající a vlastně
tak vylhaná, že bys nejraději
vyhledal nějakou zříceninu.
Hned u ní až po sám okraj asfaltu
je zastávka autobusu
a stanoviště taxikářů.
A právě jeden z nich, opřen o tu zeď,
vyzáblý a jaksi nevědoucí,
zda žije o přestávce nebo je
na dovolené či v důchodu

Nadace Divoké husy 3/2014

V dubnu poletí Divoké husy do Prahy podpořit Centrum MARTIN o.p.s. Pomáhá lidem s mentálním a kombinovaným postižením s integrací do společnosti. Vedle pestré nabídky volnočasových aktivit a vzdělávacích kurzů nabízí též poradenství při hledání zaměstnání a v orientaci na trhu práce.