3/2013

Bude ctít myšlenku chudé a prosté církve

rozhovor s Timothy Noblem

 Co si myslíte o jménu, které si nový papež vybral? Pojí se v něm zřejmě tradice hned dvou řeholních řádů – jezuitů a františkánů.

A jaké zase křesťanské hodnoty?

Není úplně zvykem, že bychom na stránkách Protestanta hodnotili redakce jiných periodik nebo dokonce konkrétní autory. Jsou ovšem situace, kdy je třeba udělat výjimku. Jiří X. Doležal, který je už od devadesátých let přední osobností časopisu Reflex, se v poslední době pouští na tak tenký led, že to nelze nechat bez povšimnutí.

Kázání Pavla Skály

Boží hod velikonoční Čtení: Jan 20,11–18 Text: Jan 20,16

Jan 20,11–18

Past nebo šance?

aneb církev konferuje o restitucích

Cizincem jsem byl, a přijali jste mne

aneb adepti církevního azylu – tentokrát ze Sýrie

Za OPU připravila Beáta Szakácsová

Tak málo Koniášů!

„Výbor ze studií, statí, recenzí, poznámek, glos a dalších příspěvků, které v časopisech a příležitostných tiscích v letech 1925–1945 publikoval PhDr P. Jan Strakoš, literární kritik, historik katolické orientace a v meziválečném období zanícený zastánce estetické teorie ‚čisté poezie‘.“ Tak charakterizuje knihu editor Ladislav Soldán n

Kolektivní vina a kolektivní nevina

(zamyšlení k letošní prezidentově abolici)

Kolektivní vina je nesmysl. Chybný koncept kolektivní viny komplementárně doprovázívá stejně chybný koncept kolektivní neviny. Vinni jsou příslušníci určité skupiny, a nevinní jsou ti ostatní. Je to pořád: oni a my.

Přátelé na K

Přišel s tím Pavel, starší bratr. „Všiml sis, kdo všechno z přátel rodičů je na K?“ A opravdu: Kloudovi, Kohákovi, Kopelentovi, Kužvartovi… Byla z toho hra! Ve sdružení byl Miroslav Kačer. Jeho starší sestra Marta byla činná v církvi. Pak jsme objevili Dr. Kavinovou a prof. Kavinu. A pana faráře Krejčího.

Věci, o nichž se nemluví

Snad cudnost evangelické mládeže ve způsobu, jímž sedm autorů píše ve sbírce Hrst, je jim společná. Patří to k evangelictví, které však zároveň hřeší statečně, a o to nevinněji se vyjadřuje o své víře.

Hrůznost absolutní jednoty

Už je to docela dlouho, co bylo vydáno prohlášení křesťanů proti zákonu o navracení církevního majetku. Stručně a přibližně shrnovalo základní argumenty a samozřejmě mělo své chyby. Podrážděná reakce Katolického týdeníku nicméně jako hlavní výtku formulovala to, že prohlášení svou povahou nabourává pracně vybudovanou jednotu.

Pro homine 2013 / Štědrost a lakota jako atributy spravedlnosti

Když se Elífaz Témanský snaží dopídit příčiny Jóbova utrpení, vmete mu do tváře obvinění: „Bezdůvodně jsi bral zástavu od bratří, svlékal jsi z nich šat a nechával je nahé, znaveného neosvěžils vodou, hladovému odepřel jsi chleba.“ (Jb 22,6n) Přestože se jeho očerňování spravedlivého trpícího ukáže jako liché, jedno je z něj zřejmé: být skoupý v

Kašny tu budou navěky

Kašny tu budou navěky

zpívati jako v zakletí

Znám tebe jako mě znáš ty

 

Nevěřím ani potají

na slova která šeptají

Znám tebe jako mě znáš ty

 

Mlha už čeká za vraty

Hutně a chutně 3/2013

„Varuji vás před tím, zachovejte si, prosím, velmi zdravou distanc od politiků a od státu. Nedělá nám dobře, nám katolíkům, když se příliš přibližujeme státu,“ pronesl v reakci na podepsání smluv mezi církvemi a státem ministr zahraničí a předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg během mše ve svatovítském chrámu 9. 3.

Nadace Divoké husy 3/2013

V první polovině dubna poletí Divoké husy do Pardubického kraje podpořit Fidcon o. s. Zaměřuje se na vzdělávací aktivity a rozvojovou pomoc na Haiti. V severozápadní oblasti Haiti pomáhá projekt Praga-Haiti již 5 let. Původně byl napojen na českou misii, nyní působí v celé provincii.

Syndikovat obsah