1/2017

S přátelstvím a nadějí proti ismům

rozhovor s Hebe Kohlbrugge

13. prosince 2016 zemřela ve věku 102 let Hebe Kohlbrugge. Otiskujeme výběr z rozhovoru v týdeníku Groene Amsterdammer z května 2016, který s ní vedl Frank Mulder. Vybrala a přeložila Lisa Fikejsová.

Lumpárna

Co vás napadne, když slyšíte křesťanská hodnota? Mne napadne, to bude asi nějaká lumpárna. To mně asociuje slovo hodnota, navíc křesťanská. Skrývá se pod tím nějaký tajný úmysl, který mne má obalamutit, podvést, chytit na vějičku. O hodnotách nejvíce mluví lidé, kteří žádné hodnoty nemají, a přitom by se tím slovem chtěli zařadit do slušné společnosti.

Kázání Tomáše Trusiny

Spustí-li se liják (Martin ve Zdi 24. 12. 2016) Texty: Jan 1,1–14; Iz 55,10–11

J 1,1–14
Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha, to Slovo bylo Bůh. To bylo na počátku u Boha.

Co přinese transformace základních škol?

Základní školství v České republice vstoupilo do fáze transformace. Není to proces nečekaný – ve své podobě a obsahu odráží aktuální proměny školství napříč Evropou. O to více ale stojí tato započatá proměna za pozornost a úvahu.

Charta jako příležitost ohlédnout se

Tak máme výročí Charty 77, což je příležitost ohlédnout se zpět do doby takzvaného reálného socializmu. Zejména mladší generace má často zkreslené informace o životě ve státě, kde byla ústavou zaručena vedoucí úloha komunistické strany.

Nahý chleba Muhammada Šukrího

Drobná knížka byla pro mne ideálním čtením do tzv. vánoční pohody. Křesťanskou vánoční pohodu popírá každým slovem – a usvědčuje ji z kýče. Maročan Šukrí, narozený v Rífu, se jako malý přestěhoval s rodiči do Tangeru, aby unikli bídě.

Jsou tu!

Nedávno jsme jeli tramvají přes Senovážné náměstí. S potěšením jsme pohlíželi na sochy českých muzikantů od Anny Chromy. V nekonečném reji tančí svůj tanec kolem kašny Jana Wagnera. Bez oddechu nepřestávají.

PRO HOMINE 2017 / Krása spasí svět

Letos chceme rubriku Pro homine věnovat snad až příliš skloňovanému tématu křesťanských hodnot. Věříme, že smysluplné křesťanské hodnoty existují a má smysl se jimi zabývat. Oslovujeme inspirativní křesťanské osobnosti různých denominací a různého zaměření, se kterými budeme tento vágní a obecný koncept naplňovat konkrétními tématy.

ŽALM 105

Rozkvétající šeřík v zemi cizí:
vadnoucí bezy v zemi naší?

Co jiného než že uřezanec
v řádně upnutém stejnokroji
vráží do dveří a samopalně stane:

Nadace Divoké husy 1/2017

V první polovině února poletí Divoké husy podat své pomocné křídlo Charitě ZábřehPosláním charity je projevovat milosrdnou lásku skutky, a tak naplňovat křesťanské učení o lásce k člověku. Charita Zábřeh funguje pro potřebné v regionu od roku 1992.

Hutně a chutně 1/2017

26. prosince vyrazil z Berlína Pochod za Aleppo. Sleduje směr tzv. uprchlické trasy, ovšem v opačném směru. Českou republikou prochází mezi 9. lednem a 2. únorem.

Syndikovat obsah