1/2013

Objevovat život a být kreativní

rozhovor s Teresou Forcades

Jak k tomu přijde?

Dochází nám někdy, v jak neskutečně pokojné, svobodné a pohodové zemi žijeme? Do světa jsme se vynořili v zemi, kde se už 67 let neválčí a která svůj poslední politický převrat prožila bezezbytku nekrvavě.

Kázání Hanse van der Horsta

Budoucnost sboru

Text: Skutky 1,10–26

Sk 1,10–26

O co jde dnes v Syrii

Když začaly v březnu 2011 v Syrii nepokoje, zdál se být obraz událostí jasný. Každý pátek po odpoledních modlitbách vyráželi demonstranti protestovat původně za reformy režimu a pokaždé byli se strojovou pravidelností odstřelováni a zabíjeni jednotkami policie a armády.

Cizincem jsem byl, a přijali jste mne aneb adepti církevního azylu

V předvánočním čase upozornila novinářka Petra Procházková několika články na případ Ukrajinky Anastazie Hagen, která v naší zemi zatím neúspěšně žádá o azyl. Případ se zdá leckomu bulvární, neboť paní Hagen asi dva roky jezdila točit do naší země pornofilmy, s čímž souvisí její stíhání na Ukrajině.

1. leden – svátek občanské iniciativy

1. ledna a 28. října se v ČR slaví vznik státních útvarů. Dle platného zákona 157/1994 Sb., je 1. leden dnem řádovým, podobně jako 28. říjen. 1. ledna prezident nemusí řečnit v televizi a udělovat abolice, ale hlavně by měl vyznamenávat řády řádné občany. Dikce zákona o řádovém dni je jasná.

Českem obchází strašidlo

Českem obchází strašidlo. Strašidlo komunismu. Tak by se dala parafrázovat úvodní věta Komunistického manifestu. Je komunistická nálepka jen prostěradlem, za kterým se skrývá neškodná atrapa, nebo skutečným zloduchem, který má moc přičarovat prokletí na celé království?

Církevní restituce – závěr?

Krátce po půl jedné v noci na 8. listopadu schválila Poslanecká sněmovna návrh zákona s poněkud delším názvem:

Na cestu k nezávislosti jsme dostali dárek

Jsem znepokojen postupem Synodní rady, resp. dokumenty, jež posílá do sborů ohledně tzv. církevních restitucí. Kromě přepisu paragrafů zákona z nich čiší bezradnost.

Poděkování synodní radě za vyjádření k vývoji ve společnosti

Chtěl bych vyjádřit poděkování za to, že se synodní rada odhodlala k takto konkrétnímu prohlášení, které vyvolává různé reakce, kladné i kritické, přijímající i odmítající.

Pro homine 2013 / Pravda a lež – nesprinterské celoživotní klání

Biblické mudrosloví přináší odpověď na řadu konkrétních problémů. Většina z nich přitom má etickou povahu. Na prvém místě se zastavíme u těch, které člověk řeší, klade-li si otázku: „Jak se mám chovat k sobě samému?“ Zde sapienciální tradice zdůrazňuje především: buď vnitřně pravdivý.

Léto milostivé

Přišlo
Léto milostivé
ale jinak než čekali
ti co o milosti léta kázali

Přišlo v zimě
Prezident republiky
rozhodl propustit z věznic
celníky a nevěstky

Hutně a chutně 1/2013

„Ale abychom se nemýlili, pojmy se netunelují pouze v Čechách, ale i v Americe.

Nadace Divoké husy 1/2013

V první polovině února poletí Divoké husy do Jihočeského kraje podpořit středisko CČSH DOMEČEK. Posláním střediska je napomáhat ke zdravému fyzickému, psychickému a duchovnímu vývoji dětí a mládeže, jejímu začlenění do společnosti a integrace osob s handicapem.

Syndikovat obsah