10/2015

Mají příběh a zanechávají stopu v tom mém

PhDr. Dana Jakšičová, PhD., řeholním jménem sestra Fidelis, skautskou přezdívkou Gelma je členkou Kongregace Školských sester de Notre Dame. Učí němčinu a dějepis na Biskupském gymnáziu v Českých Budějovicích, pracuje ve skautském oddíle, věnuje se dětem ze sociálně slabých rodin a letošní prázdniny strávila jako dobrovolník v USA.

Noc ke konci se kloní

Jak se rok od roku otepluje, stává se čas předadventní i ten adventní čím dál víc časem těžknoucí tmy. Aspoň fyzicky. Kdysi začal touhle dobou pod nohama křupat sníh nebo aspoň zmrazky, teď po západu slunce padne teplá ale o to hustější tma. A v ní vyhlížej vánoce, když nám o nich bere v Čechách náladu už to, že jsou zamračené a bez sněhu.

Boží odění

Kázání Matěje Opočenského

Text Efezským 6, 10–18 Čtení Genesis 32,22–31

Ef 6,10–18

Prohlášení o imigraci

Jim Wallis (* 1948) je americký evangelikální duchovní, který je ve Spojených státech veřejně znám především jako zakladatel progresivně křesťanského časopisu Sojourners a osobní duchovní poradce prezidenta Obamy.

Husité a umění

Milena Bartlová (viz např. Protestant 7/2013) patří k badatelům, kteří intenzivně zkoumají evropské středověké umění, a již více než jednu dekádu se zvláštním zřetelem k české reformaci. Mimo jiné je spoluautorkou representativního díla „Umění české reformace, 1380–1620,“ (Praha, Academia, 2010).

Džinismus, náboženství tolerance

Džinismus je náboženství, kterému se obvykle nedostává příliš pozornosti. I v Indii, kde džinismus vznikl, nepatří k největším směrům. Protože nejde o náboženství misijní, není celkově ani příliš na očích.

Zaujetí pamětníka

Historik a archivář Církve bratrské dr. Jan Štěpán vydal nedávno vlastním nákladem knihu Babylonské zajetí církve (1948–1989). Třistastránková publikace na základě mnoha dobových, ale také polistopadových materiálů zejména z prvních popřevratových let (např.

Cesta naděje

Nedávno jsem shlédl australský snímek Cesta naděje, který se pro mne stal zvláštním pandánem k filmu Americký sniper (USA, 2014, 133 min; režie: Clint Eastwood). Příběh ukazuje národní australské trauma z první světové války – bitvu u Gallipoli. Australský farmář Joshua Connor má zvláštní talent pro hledání podzemní vody vody ve vyprahlé krajině.

Přesahy experimentální poezie

Kdo sleduje vydávání poezie u nás, toho nepochybně okamžitě zaujme nakladatelská velkorysost, jež umožnila vydat napůl básnickou, napůl obrazovou knihu Pavla Rejchrta Lyrika liter (Benešov, Eman 2015).

Pro homine 2015 / Marně

Dnešním textem se uzavírá cyklus, ve kterém jsem se pokoušel přemýšlet nad některými příslovci v kontextu Bible a křesťanské tradice. Za slovo, které by snad mohlo vyjádřit lehce bilanční charakter této závěrečné úvahy, volím „marně“. Nejistota smyslu je totiž nakonec to, co nutně provází každou myšlenkovou práci – v teologizujících žánrech dvojnásob.

Hutně a chutně 10/2015

Narození sice může být nejradostnějším okamžikem pro toho, kdo život dává i na svět přichází, ale porodní mašinerie z toho dokáže udělat poměrně stresující záležitost.

Boží alternativa

Není pravda, že tento svět a jeho
obyvatelé jsou předurčeni k smrti a zániku.

Toto je pravda: Neboť Bůh tak miloval svět,
že dal svého jediného Syna, aby žádný,
kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

Nadace Divoké husy 10/2015

Na začátku prosince poletí Divoké husy podat pomocné křídlo Diakonii ČCE – středisku v Brně, které už více než dvacet let poskytuje pomoc a podporu seniorům a lidem s postižením tak, aby mohli žít kvalitně navzdory svým handicapům.

Syndikovat obsah