Vladimír Novotný

Chybičky v homo sovieticus

Chci v prvé řadě poděkovat Pavlu Keřkovskému za výtečný článek v Protestantu č. 1 (s podotknutím, že termín homo sovieticus prosadil ve své exilové publicistice spisovatel a vědec Alexandr Zinovjev). Dovolím si ale dvě malé připomínky.

Balabán, básník teologický?

Profesora Evangelické teologické fakulty UK Milana Balabána netřeba čtenářům Protestanta představovat: je to vrcholná postava naší soudobé protestantské teologie: stačí připomenout například jeho knihy Víra nebo osud či Hebrejské člověkosloví, nemluvě o pracích novějších, resp. o jeho studiích v Teologické reflexi aj.

Zda číst Browna, či nečíst, v tom to vše vězí

Knihy anglického žurnalisty Dana Browna se staly typickým bestsellerem současnosti: podle nejznámější z nich, Šifry mistra Leonarda, se dokončuje i stejnojmenný film – a ohlas „Šifry“ je takový, že v českých zemích toto dílo či spíše dílko už vyšlo dokonce ve dvou různých překladech.

Básnivé moudrosti Miloše Kölbela

V knižní edici Otisky, vydávané nakladatelstvím Eman, vyšlo prozatím jenom několik svazků – a zrovna ten třetí v pořadí, totiž básně v Kyjově žijícího Miloše Kölbela (ročník 1955), byl vydán ve výběru Jiřího Šimsy už před drahnou dobou, tj. s vročením 2006.

Syndikovat obsah