Tomáš Trusina

Kázání Tomáše Trusiny 5/2007

Text: Marek 12,13–17 Čtení: Deuteronomium 17,14–20

Modlitba

Co nakonec dává smysl? (Perfect sense)

S filmy o konci lidského světa, resp. současné podoby civilizace se v posledních letech roztrhl pytel. Z varovných poselství, jako byla někdejší Planeta opic, se stal žánr, který spolehlivě plní hlediště i kapsy producentů.

Tak nám popravili Saddáma

Na sklonku roku 2006, 30. prosince, těsně před začátkem Svátku oběti popravili svrženého iráckého diktátora Saddáma Husseina.

Kázání Tomáše Trusiny

Text: Izaiáš 43,16–21

Iz 43,16–21

Toto praví Hospodin, který razí cestu mořem, dravými vodami stezku, jenž přivádí vozbu i koně, vojsko a válečnou moc i dokáže, že pospolu lehnou a nepovstanou, dohořeli, zhasli jako knot.

Ukázal, co je zač

PKP 09/2008: Jan 21,1–14 v překladu Tomáše Trusiny

1. Po tom všem Ježíš učedníkům znovu ukázal, co je zač, u moře Tiberiadského.

A co je zač, ukázal takto:

2. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, Zebedeovi a další dva z jeho učedníků.

3. Šimon Petr si vzal slovo: „Odcházím lovit ryby.“

Člověk a církev – diskuse o formálním členství v církvi

V redakci Protestanta vedle sebe sedí protestanti z „výběrové“ i „lidové“ církve a navzájem se v této věci umíme patřičně dobírat. Kolega Turecký posléze přišel s nápadem uspořádat kolokvium Člověk a církev.

Angažmá v nejednoznačném světě

Ruský vpád do Gruzie vyvolal reakce i mezi českými evangelickými křesťany (viz Protestant č. 7). K průběhu konfliktu patří i vítězné tažení proruské mediální kampaně, které rozhodlo, jaký bude první mediální dojem. Ilustruje to, že svá stanoviska jsme nuceni zaujímat v nejednoznačném světě. Mnozí touto situací zdůvodňují, proč se raději neangažovat vůbec.

Pravým mírem

V častokrát zpívaném a přec neozpívaném hitu z Evangelického zpěvníku č. 442 prosíme v 6. sloce „Pane, naplň pravým mírem srdce svého stvoření“. „Pravý mír“ tu nestojí jen kvůli správnému počtu slabik a kladu důrazů, ale zejména proto, že za bolševika i za naší mladé demokracie bývá třeba důrazně rozlišit „mír“ a „pravý mír“.

PROSCRIPTA, kulturní příloha časopisu Protestant 6/2008

Taková práce nemůže zůstat ležet v šuplíku

Rozhovor s Bertem Kisjesem při příležitosti výstavy Ivana Urbánka v Galerii Lapidárium, Praha

Pro Marka a Ondřeje

Díky za reakce na rozhovor s Mílou Vašinou, které poslali mladší kolegové Marek Zikmund (Dejme našemu zpytování spirituální rozměr, Pt 4/08) a Ondřej Macek (viz předchozí článek).

Kázání Tomáše Trusiny 2/2008

Text: Marek 11,27–12,12 Čtení Izaiáš 5,1–7

Marek 11,27–12,12

Znovu přišli do Jeruzaléma. Když procházel chrámem, přišli k němu velekněží, zákoníci a starší a řekli mu: „Jakou mocí to činíš? A kdo ti dal tuto moc, abys to činil?“

Prezidentské scrabble

Předvolební manýry, doprovázející letošní volby prezidenta, připomínají čím dál víc hru zvanou scrabble: Jak z daného počtu hlasů složit, byť za cenu sebedivočejších kombinací, dostatek hlásek, díky nimž tomu našemu kandidátovi zavlaje Pravda vítězí.

Veseliti se budeš ze svobody aneb slavit 17. listopad jako křesťanský svátek?

Věnováno Karlu A. Deurloovi jako pozdrav k udělení čestného doktorátu Univerzity Karlovy (19. 11. 2009)

Dvacáté výročí listopadového převratu jsme po konzultaci se staršovstvem připomněli zvláštními bohoslužbami. Vyrojí se přitom otázky: Nejde o církevní parazitování na společenské náladě? Není to jen pokus oživit dvacet let staré naivní emoce, dnes beznadějně zastaralé?

Ve zpomaleném zrcadle

Na výstavě projekcí Douglase Gordona

Albertov revival?

Minulé číslo Protestanta se nečekaně protnulo s realitou. Otevíral ho rozhovor se squatterským mluvčím Janem Němcem a ke čtenářům se dostávalo v polovině září, kdy sdělovací prostředky informovaly o zásahu policie proti demonstrativnímu obsazení chátrající budovy v Praze na Albertově.

Volby v realitě tajemných mužů

Příslovečná otázka „Volíš Losnu nebo Mažňáka?“ se ve zdejších Stínadlech proměnila spíš v odtajňování tajemných mužů v pozadí: Jestliže Mažňáka jak známo platil Tajemný Em, čí zájmy asi zastupuje Losna a další party? Volíš bémistu Janouška, čezáka Romana, zeleného zubistu Soukopa, top zbrojaře Hávu? A kdo zastupuje uhelné barony? A koho kryje kníže?

Praha 11 jako azyl papalášů

„Církev je ochranným obalem pro duši. Vždycky když se stane něco zlého, vzpomenou si všichni: ano, existuje místo, kde se můžeme shromáždit a povědět si, jak nazí a neochránění se cítíme.“ Tahle slova zazněla v kázání, kterým falcký farář Friedhelm Borggrefe otevíral v r. 2005 evangelický kostel v Praze na Chodově.

Lidem dobré vůle? PKP 6/2009: Překladové varianty Lukáše 2,14

„…et in tera pax hominibus bonae voluntatis,“ hulákávali jsme v intenzivním kurzu latiny, když jsme chtěli na chvíli přerušit vyčerpávající procvičování jazyka vzdělanců. „…a na zemi pokoj lidem dobré vůle“ vžil se překlad Vulgáty a ozývá se v nesčetných variacích od vánočních přání až po jména nadací.

Kázání Tomáše Trusiny

Dál přece nejdete sami

Text: Matouš 28,16–20

Čtení Ex 3,1–12

Matouš 28,16–20

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim:

Anonymita do demokracie nepatří

Rozhovor s Věrou V. Tydlitátovou

Syndikovat obsah