Tomáš Trusina

Hutně a chutně 1/2013

„Ale abychom se nemýlili, pojmy se netunelují pouze v Čechách, ale i v Americe.

Kázání Tomáše Trusiny

Dar velikonoční, dar vánoční Text: Marek 12, 41–44 Čtení: Mk 14, 12–16.22–25

Mk 12, 41–44

O hanebnosti synodněradního vyjádření

Člověk podle Písma nemá veřejně odhalovat hanbu svých bližních, nabádal jsem se po přečtení Vyjádření synodní rady ČCE k vývoji ve společnosti. Jenomže to prohlášení neleží skryto ve třinácté komnatě Jungmannovy 9, nýbrž visí na ofic

Až bude stát

S umanutostí hodnou lepší věci prosazuje jeden z mnoha popřevratových spolků pro obnovu vztyčení repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. „Zde stál a bude stát mariánský sloup,“ avizovali před lety jeho aktivisté prostřednictvím staroměstské dlažby.

Kázání Tomáše Trusiny 4/2006

Čtení: Marek 15,24–39 Text: Žalm 22,2–3.5–9.16–25

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Daleko spása má, ač o pomoc volám.

Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš,

nemohu se ztišit ani v noci.

Otcové naši doufali v tebe,

Tradicionalisté všech zemí?

Na pobouření, které vzbudila karikatura proroka Mohameda v severských magazínech, a násilnické dozvuky a ekonomické dopady, reagují křesťanští představitelé vesměs s pochopením. Je třeba brát ohled na náboženské cítění druhých. Svobodu slova nelze nadužívat či zneužívat. Cituje se v té souvislosti i zlaté pravidlo: Co nechceš, aby ti činili druzí, nečiň ty jim.

Pečovat o souhru fakultní obce

Rozhovor s Martinem Prudkým, novým děkanem ETF UK

Odpočívat dovoleno

Nevím, proč se prázdninové části roku říká „doba dovolených“ a teprve důchodu „zasloužený odpočinek“. To si odpočinek nezasloužíme dříve než v důchodu? A co se nám dovoluje o dovolené? Je nám dovoleno odpočívat, tedy být jaksi víc sami sebou, zapomenout na vysilující životní rytmus, hodit za hlavu nároky šéfů popř. odpovědnost za podřízené?

Kázání Tomáše Trusiny 5/2007

Text: Marek 12,13–17 Čtení: Deuteronomium 17,14–20

Modlitba

Co nakonec dává smysl? (Perfect sense)

S filmy o konci lidského světa, resp. současné podoby civilizace se v posledních letech roztrhl pytel. Z varovných poselství, jako byla někdejší Planeta opic, se stal žánr, který spolehlivě plní hlediště i kapsy producentů.

Tak nám popravili Saddáma

Na sklonku roku 2006, 30. prosince, těsně před začátkem Svátku oběti popravili svrženého iráckého diktátora Saddáma Husseina.

Kázání Tomáše Trusiny

Text: Izaiáš 43,16–21

Iz 43,16–21

Toto praví Hospodin, který razí cestu mořem, dravými vodami stezku, jenž přivádí vozbu i koně, vojsko a válečnou moc i dokáže, že pospolu lehnou a nepovstanou, dohořeli, zhasli jako knot.

Ukázal, co je zač

PKP 09/2008: Jan 21,1–14 v překladu Tomáše Trusiny

1. Po tom všem Ježíš učedníkům znovu ukázal, co je zač, u moře Tiberiadského.

A co je zač, ukázal takto:

2. Byli spolu Šimon Petr, Tomáš zvaný Dvojče, Natanael z Kány Galilejské, Zebedeovi a další dva z jeho učedníků.

3. Šimon Petr si vzal slovo: „Odcházím lovit ryby.“

Člověk a církev – diskuse o formálním členství v církvi

V redakci Protestanta vedle sebe sedí protestanti z „výběrové“ i „lidové“ církve a navzájem se v této věci umíme patřičně dobírat. Kolega Turecký posléze přišel s nápadem uspořádat kolokvium Člověk a církev.

Angažmá v nejednoznačném světě

Ruský vpád do Gruzie vyvolal reakce i mezi českými evangelickými křesťany (viz Protestant č. 7). K průběhu konfliktu patří i vítězné tažení proruské mediální kampaně, které rozhodlo, jaký bude první mediální dojem. Ilustruje to, že svá stanoviska jsme nuceni zaujímat v nejednoznačném světě. Mnozí touto situací zdůvodňují, proč se raději neangažovat vůbec.

Pravým mírem

V častokrát zpívaném a přec neozpívaném hitu z Evangelického zpěvníku č. 442 prosíme v 6. sloce „Pane, naplň pravým mírem srdce svého stvoření“. „Pravý mír“ tu nestojí jen kvůli správnému počtu slabik a kladu důrazů, ale zejména proto, že za bolševika i za naší mladé demokracie bývá třeba důrazně rozlišit „mír“ a „pravý mír“.

PROSCRIPTA, kulturní příloha časopisu Protestant 6/2008

Taková práce nemůže zůstat ležet v šuplíku

Rozhovor s Bertem Kisjesem při příležitosti výstavy Ivana Urbánka v Galerii Lapidárium, Praha

Pro Marka a Ondřeje

Díky za reakce na rozhovor s Mílou Vašinou, které poslali mladší kolegové Marek Zikmund (Dejme našemu zpytování spirituální rozměr, Pt 4/08) a Ondřej Macek (viz předchozí článek).

Syndikovat obsah