Tomáš Trusina

K výročí jedné solidarity

V září se připomínalo 40. výročí komunistického procesu s osobnostmi českého undergroundu Vráťou Brabencem, Ivanem Jirousem, Sváťou Karáskem a Pavlem Zajíčkem. Připomínat je třeba, už kvůli tomu, že ne tak dávno jeden politik ocitoval tehdejší propagandistický žvást Mladého světa na adresu souzených, jako by to byl holý fakt.

Cizinec a host podle jedné biblické hodiny – novozákonní perspektiva

Dnes uzavřeme pokusem všimnout si podnětů k otevřenosti vůči lidem doposud cizím a lidem na útěku v Novém zákoně.

Cizinec a host podle jedné biblické hodiny II.

(Pokračovaní z předchozího čísla)

Cizinec a host podle jedné biblické hodiny

Věnováno účastníkům biblických hodin v Benešově, na jejichž popud jsem téma od září 2015 zpracovával.

Noc ke konci se kloní

Jak se rok od roku otepluje, stává se čas předadventní i ten adventní čím dál víc časem těžknoucí tmy. Aspoň fyzicky. Kdysi začal touhle dobou pod nohama křupat sníh nebo aspoň zmrazky, teď po západu slunce padne teplá ale o to hustější tma. A v ní vyhlížej vánoce, když nám o nich bere v Čechách náladu už to, že jsou zamračené a bez sněhu.

Jen tak

Mluvili jsme na katechetickém vyškolování s výborným Holanďanem E. Jonkerem (autorem „katechetické hermeneutiky“ Aby se slovo dostalo ke slovu) o tom, jak rozumět biblickým zázrakům a jak toto porozumění předávat dalším.

Cizincem ve vlastní zemi

Konec letošního léta přináší nečekané výzvy. Onehdy nechal náš čerstvý středoškolák ve vlaku kabát. Stačil tu nepříjemnou skutečnost oznámit na nádraží, kde slíbili, že kabát na něj počká na nejbližší zastávce s doplatkovou pokladnou neboli ztrátami a nálezy. Na mně zůstalo vykomunikovat zbytek.

PROTESTOR příloha Protestanta č. 5/2015

Láska bázeň vyhání

aneb pokus o pravdomluvné slovo

Pročež pohybují se vnitřnosti mé

Na okraj výbuchů a urážek náboženského cítění

Co se to uráží při náboženském cítění?

Kázání Tomáše Trusiny

Novoroční vánoční vyjití Text: Lukáš 2,15–20

L 2,15–20

Za Václavem Burianem

Takový šťastný den.
Mlha klesla brzy, pracoval jsem v zahradě.
Kolibříci utkvívali nad květem zimolezu.
Nebyla na zemi věc, kterou bych chtěl mít.
Neznal jsem nikoho, komu by stálo za to závidět.

Kázání Tomáše Trusiny

Jest mládeneček zde

Čtení 2Kr 4,18–37

Text: Jan 6,1–15

J 6,1–15

Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými aneb „Hebe Fest“

V sobotu před Květnou nedělí se brány areálu Moravských bratří v nizozemském Zeistu otevřely pro účastníky slavnosti, při níž s přáteli a spolupracovníky zblízka i zdáli děkovala Hebe Kohlbrugge za svých 100 let.

Nebudete-li činit pokání

Někdy v lednu jsme se při redakční debatě o tématech pro Protestanta vraceli k homosexualitě a s ní spojené netoleranci. Zaznělo přitom, že v tématu netřeba pokračovat, neboť podstatné bylo (v Protestantu) řečeno a máme naléhavější záležitosti.

Buď zdráva, Rút!

aneb o několika souvislostech jednoho biblického soudružství

Kamž bys ty nechtěl

Vyběhlo na mne to slovo při pobožnosti Martiny Lukešové na farářském kurzu. Ježíšovo jemné i neúprosné pozvání k následování mi vybavuje text Boženy Komárkové, v němž připomíná úděl Jaroslava Šimsy.

Kázání Tomáše Trusiny

Text: Lukáš 6,43–46 Čtení: Jeremiáš 24,1–7 a Lukáš 3,7–9

Lk 6,43–46

Zákon schválen, otázky zůstávají

1. Církve se v debatě o opodstatněnosti restitučního nároku rády pasují do role okradených.

Rushdieho průvodce po vlastním osudu i naší současnosti

„Celý život hledal jména pro své románové postavy. Tím, že nyní vymyslel jméno i pro sebe, jako by se sám proměnil v jednu z nich.“

Jak k tomu přijde?

Dochází nám někdy, v jak neskutečně pokojné, svobodné a pohodové zemi žijeme? Do světa jsme se vynořili v zemi, kde se už 67 let neválčí a která svůj poslední politický převrat prožila bezezbytku nekrvavě.

Syndikovat obsah