Tomáš Trusina

Nebo jsi mne rozveselil, Hospodine, skutky svými aneb „Hebe Fest“

V sobotu před Květnou nedělí se brány areálu Moravských bratří v nizozemském Zeistu otevřely pro účastníky slavnosti, při níž s přáteli a spolupracovníky zblízka i zdáli děkovala Hebe Kohlbrugge za svých 100 let.

Nebudete-li činit pokání

Někdy v lednu jsme se při redakční debatě o tématech pro Protestanta vraceli k homosexualitě a s ní spojené netoleranci. Zaznělo přitom, že v tématu netřeba pokračovat, neboť podstatné bylo (v Protestantu) řečeno a máme naléhavější záležitosti.

Buď zdráva, Rút!

aneb o několika souvislostech jednoho biblického soudružství

Kamž bys ty nechtěl

Vyběhlo na mne to slovo při pobožnosti Martiny Lukešové na farářském kurzu. Ježíšovo jemné i neúprosné pozvání k následování mi vybavuje text Boženy Komárkové, v němž připomíná úděl Jaroslava Šimsy.

Kázání Tomáše Trusiny

Text: Lukáš 6,43–46 Čtení: Jeremiáš 24,1–7 a Lukáš 3,7–9

Lk 6,43–46

Zákon schválen, otázky zůstávají

1. Církve se v debatě o opodstatněnosti restitučního nároku rády pasují do role okradených.

Rushdieho průvodce po vlastním osudu i naší současnosti

„Celý život hledal jména pro své románové postavy. Tím, že nyní vymyslel jméno i pro sebe, jako by se sám proměnil v jednu z nich.“

Jak k tomu přijde?

Dochází nám někdy, v jak neskutečně pokojné, svobodné a pohodové zemi žijeme? Do světa jsme se vynořili v zemi, kde se už 67 let neválčí a která svůj poslední politický převrat prožila bezezbytku nekrvavě.

Hutně a chutně 1/2013

„Ale abychom se nemýlili, pojmy se netunelují pouze v Čechách, ale i v Americe.

Kázání Tomáše Trusiny

Dar velikonoční, dar vánoční Text: Marek 12, 41–44 Čtení: Mk 14, 12–16.22–25

Mk 12, 41–44

O hanebnosti synodněradního vyjádření

Člověk podle Písma nemá veřejně odhalovat hanbu svých bližních, nabádal jsem se po přečtení Vyjádření synodní rady ČCE k vývoji ve společnosti. Jenomže to prohlášení neleží skryto ve třinácté komnatě Jungmannovy 9, nýbrž visí na ofic

Až bude stát

S umanutostí hodnou lepší věci prosazuje jeden z mnoha popřevratových spolků pro obnovu vztyčení repliky mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. „Zde stál a bude stát mariánský sloup,“ avizovali před lety jeho aktivisté prostřednictvím staroměstské dlažby.

Kázání Tomáše Trusiny 4/2006

Čtení: Marek 15,24–39 Text: Žalm 22,2–3.5–9.16–25

Bože můj, Bože můj, proč jsi mě opustil?

Daleko spása má, ač o pomoc volám.

Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš,

nemohu se ztišit ani v noci.

Otcové naši doufali v tebe,

Tradicionalisté všech zemí?

Na pobouření, které vzbudila karikatura proroka Mohameda v severských magazínech, a násilnické dozvuky a ekonomické dopady, reagují křesťanští představitelé vesměs s pochopením. Je třeba brát ohled na náboženské cítění druhých. Svobodu slova nelze nadužívat či zneužívat. Cituje se v té souvislosti i zlaté pravidlo: Co nechceš, aby ti činili druzí, nečiň ty jim.

Pečovat o souhru fakultní obce

Rozhovor s Martinem Prudkým, novým děkanem ETF UK

Odpočívat dovoleno

Nevím, proč se prázdninové části roku říká „doba dovolených“ a teprve důchodu „zasloužený odpočinek“. To si odpočinek nezasloužíme dříve než v důchodu? A co se nám dovoluje o dovolené? Je nám dovoleno odpočívat, tedy být jaksi víc sami sebou, zapomenout na vysilující životní rytmus, hodit za hlavu nároky šéfů popř. odpovědnost za podřízené?

Kázání Tomáše Trusiny 5/2007

Text: Marek 12,13–17 Čtení: Deuteronomium 17,14–20

Modlitba

Co nakonec dává smysl? (Perfect sense)

S filmy o konci lidského světa, resp. současné podoby civilizace se v posledních letech roztrhl pytel. Z varovných poselství, jako byla někdejší Planeta opic, se stal žánr, který spolehlivě plní hlediště i kapsy producentů.

Syndikovat obsah